Poljoprivreda

18. ožujka 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Kod nas je registrirano 5 vrsta tzv. fitofagnih grinja koje su svrstane u dvije porodice: crveni pauk  (crveni voćni pauk, koprivina grinja, žuti lozni pauk) i skupina loznih grinja šiškarica (akarioza i erinoza). Čim se podignu temperature zraka, osobito oko pa i iznad 20°C te one potraju nekoliko dana, na lozi se javljaju vunasti pupovi
25. veljače 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
CLICK HORTO je prvi biostimulator u tabletama koji sadrži korisne mikroorganizme! Za sijanje i sadnju/presadnju.
18. veljače 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Dobrom organskom gnojivu nema zamjene! Gra-ma je lider u ponudi organskih gnojiva!
21. siječnja 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Pravilna primjena organskih gnojiva jamči da će vaš voćnjak imati na raspolaganju sva potrebna hranjiva za rast, razvoj i visoke te kvalitetne prinose.
14. siječnja 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Nefunkcionalno korištenje tla izaziva mnogobrojne konfliktne situacije - onečišćenje i degradaciju tla.
31. prosinca 2017. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Guanito je organsko gnojivo s visokim udjelom organskog dušika i fosfora, dodatkom magnezija.
NA VRH