Poljoprivreda

16. siječnja 2022. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Preporuke Gra-me za organsku gnojidbu nasada vinove loze i voća.
26. prosinca 2021. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Pravilna primjena organskih gnojiva jamči da će vaš voćnjak imati na raspolaganju sva potrebna hranjiva za rast, razvoj i visoke te kvalitetne prinose.
16. prosinca 2021. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Ispravna gnojidba i prihrana u vinogradima ima dvojako značenje: opskrbiti vinograd potrebnim hranjivima i opskrbiti vinograd potrebnim hranjivima u pravo vrijeme tako da ona biljkama budu dostupna u fazi intenzivnog rasta i razvoja (tjeranje izboja i formiranje plodova). Klasičan pristup podrazumijeva primjenu organskog gnoja (stajnjaka). danas intenzivnija proizvodnja zahtijeva drugačiji pristup, pa se općenito smatra
28. studenoga 2021. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
PHENIX je vrhunsko organsko peletirano gnojivo pogodno za jesensku gnojidbu.
14. studenoga 2021. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Uzorci tla radi analize uzimaju se nakon žetve odnosno berbe do gnojidbe i pripreme tla za sjetvu u narednoj sezoni.
31. listopada 2021. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Dobrom organskom gnojivu nema zamjene! Gra-ma je lider u ponudi organskih gnojiva!
NA VRH