Impresum

Naziv i sjedište tvrtke:
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Dr. Ivana Novaka 11, 40 000 ČAKOVEC
MBS: 070009569
OIB: 47782362413

Građevinsko-vrtni centar i poljoprivredna ljekarna GRA-MA
Zrinsko-Frankopanska 15, 40 000 ČAKOVEC

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:
TRGOVAČKI SUD VARAŽDIN

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
Tt-01/645/3

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva:
Temeljni kapital 39.297.900,00 kn upisan u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi:
Ukupan broj dionica: 13.551
Nominalna vrijednost jedne dionice: 2.900,00 kn

Uprava:
Mr.sc. TOMIC BELIĆ, predsjednik
SINIŠA VINŠĆAK, član, zamjenik predsjednika

STJEPAN SOLDO, član

Predsjednik Nadzornog odbora:
Stjepan Marciuš

Poslovni račun:
2340009-1116006080,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB, IBAN: HR 11 2340 0091 1160 0608 0

NA VRH