Grama

Ul. Zrinsko Frankopanska 15
40000, Čakovec

Tel: 040 328 720

E-mail: info@grama-trgovina.com

KONTAKT

Grama

Ulica Zrinsko-Frankopanska 15
40000 Čakovec

040 328 720 – Info pult
040 328 722 – Građevinski materijal
040 328 723 – Vrt i poljoprivreda

040 390 705 - Domaće životinje i kućni ljubimci

040 328 724 - Dječja igrališta
040 328 721 – Blagajna 1
040 328 471 – Komercijala – veleprodaja – nabava

Fax: 040 328 496

E-mail: info@grama-trgovina.com

NA VRH