GRAMA ECO

ŠTO JE “GRAMA EKO”?

Naš je zadatak da kao ekološki svjestan i društveno odgovoran gospodarski čimbenik ponudimo našim kupcima i tržištu u što većem broju proizvode (robu, artikle…) koji su “ekološki prihvatljivi”, a to su, po nama, oni proizvodi koji nisu štetni za okoliš odnosno, to su u najmanjoj mogućoj mjeri i nisu štetni za zdravlje ljudi i životinja te za biljni svijet. Naš je trajni CILJ pronaći, nabaviti i ponuditi u prodaji što veći broj proizvoda koji imaju navedena svojstva odnosno karakteristike.

Dakle, ovdje se ne radi o “ekološkim” proizvodima u najstrožem (najužem, ZAKONSKOM, rigidnom!) smislu te riječi, već o ponudi proizvoda koji su prijateljski i neagresivni za okoliš odnosno, to su u najmanjoj mogućoj mjeri ili su dobiveni u proizvodnji po posebnom postupku koji ne šteti okolišu u najširem smislu (tlu, vodama, zraku, biljkama, životinjama) te naravno – ljudima. Tu svakako spadaju i proizvodi koji po primijenjenim tehničkim, konstrukcijskim i drugim rješenjima doprinose uštedi energije i drugih (prirodnih) resursa. U tu grupu proizvoda svrstavamo i proizvode koji su proizvedeni uz poštivanje najviših certificiranih standarda upravljanja kvalitetom (za slično vidjeti: “ekološka proizvodnja” – Uredba vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda…). Stoga naš prijedlog proizvoda nikako nije moguće dovesti u neposrednu vezu sa sadržajem termina “ekološki proizvod” u najužem smislu, kako ga definiraju propisi (zakon, podzakonski akti) i ne može se doslovno shvatiti u okvirima definiranima propisima o ekološkoj proizvodnji pa se u tom smislu ograđujemo od bilo kakvih prigovora i primjedaba. Isto tako, a to je očigledno, to nisu proizvodi koji udovoljavaju kriterijima “ortodoksnog”  i rigidnog pristupa (tumačenja) terminu “ekološki proizvod”.

No, “GRAMA EKO” nije nikakav marketinški trik, ali ni megalomanski projekt! Radi se samo o nastojanju da se skrene pozornost na takve – “ekološki” prihvatljive proizvode te da se svima koji su za to zainteresirani pomogne u pronalaženju takvih proizvoda.

Duboko smo svjesni da suvremena proizvodnja, osobito hrane – u prvom redu troškovno ne trpi nikakvu “ekološku priču”! Barem je takvo prevladavajuće mišljenje. No, marketinškim jezikom rečeno – uvijek će biti onih koji kupuju “ekološki” prihvatljive proizvode jer “ekološki promišljaju”, misle na zdravlje ili si to jednostavno mogu priuštiti. Ali, što je još i važnije, sve je više naših kupaca koji su svjesni opasnosti koja prijeti okolišu i njima samima uporabom suvremenih industrijskih proizvoda te oni nastoje smanjiti korištenje takvih proizvoda. U tome se okreću “ekološki” prihvatljivim proizvodima te ih i koristite u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva, ali u najvećoj mjeri misleći na sebe i na budućnost onih koje najviše vole.

“GRAMA EKO” nije opterećena ni okolnošću da li neki proizvod ima ili nema neki od tzv. eko-certifikata, čiji je on, tko ga je izdao itd. Naime, duboko smo svjesni, a i uvjerili smo se u to, da je uopće, a osobito kod nas, dobivanje bilo kakvog certifikata (dozvole…) još uvijek gotovo “nemoguća misija”, koji postupak iziskuje angažman ne malih resursa (vrijeme, novac, dokumentacija…), a sama certifikacija više je formalan (administrativan), a najmanje suštinski postupak istinske provjere. Da tu ima i zlouporaba, imali smo se prilike uvjeriti.

Što mi smatramo “ekološki” prihvatljivim proizvodom definirali smo prije.

No, truditi ćemo se da što više tih i takvih proizvoda u našoj ponudi ima neki od poznatih i priznatih “ekoloških” certifikata ili da budu s liste prihvaćenih ekoloških proizvoda, kako domaćih tako i stranih, u prvom redu lista  OMRI , ECOCERT, FIBL i dr. odnosno, da postupak proizvodnje istih bude certificiran nekim od priznatih certifikata kojima se jamči poštivanje najviših standarda upravljanja kvalitetom (ISO, prije HACCP…).

Važno je također, a o tome ćemo posebno voditi brigu, da ti proizvodu budu sukladni nekoj od europskih normi kao npr. kod dječjih igrališta gdje je poštivanje sigurnosnih normi (EN- HRN) od ključnog značaja.

Kako prepoznati “GRAMA EKO” proizvode?

“GRAMA EKO” proizvodi biti će u prodajnom prostoru (na policama) posebno istaknuti karakterističnom oznakom koja sadrži stilizirani logo (naziv) Gra-me i oznaku ekološkog proizvoda (“Grama ECO“) s popratnim tekstom: “EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PROIZVOD“. Dodatne informacije možete zatražiti od našeg prodajnog i savjetničkog tima  koji će vam rado pomoći.

Proizvodi izloženi na web trgovini u popratnom tekstu imaju napomenu kojom se referiramo ili naneku od ekoloških listi na kojima je proizvod izlistan i/ili da je sukladan nekom od propisa iz Eu regulative (npr. EZ….).

Lista je otvorena, što znači da će se stalno dopunjavati ili mijenjati sukladno postavljenim ciljevima ili promjenama u registraciji. Sve informacije o navedenim proizvodima možete dobiti ukoliko se koristite pretraživačem s desne strane (“TRAŽILICA”) ili arhivom članaka koja se nalazi također s desne strane (“ARHIVA”) na naslovnoj strani našeg web-a.

Takve proizvode na web trgovini najlakše ćete naći ukoliko pretraživanje obavite na www.grama-trgovina.com i to pod kategorijama “VRT” i “POLJOPRIVREDA” (potkategorije u padajućem izborniku “Biljni ojačivači, stimulatori i sl.”, “Organska gnojiva”, “Supstrati za sijanje i sadnju, malč, kora”, “Preparati za zaštitu od bolesti i nametnika”, “Preparati za deratizaciju, rastjerivači i repelenti”, “Specijalna gnojiva”).

Preporučamo dobro proučiti uputstva koja prate proizvode te procijeniti prednosti i nedostatke! U svakom slučaju, sva ta sredstva treba koristiti sukladno preporukama trgovca (savjetnika) i onima navedenim na ambalaži ili popratnom uputstvu!

Za uvjete korištenja proizvoda molimo pročitati napomene na ovim stranicama (Pravne napomene/Uvjeti korištenja (uporabe) proizvoda).

 

  • TAGS