Poljoprivreda

27. siječnja 2019. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Supstrati najviše kvalitete za uzgoj presadnica cvijeća i povrća Vigorplant kupite u Gra-mi.
20. siječnja 2019. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Pravilna primjena organskih gnojiva jamči da će vaš voćnjak imati na raspolaganju sva potrebna hranjiva za rast, razvoj i visoke te kvalitetne prinose.
13. siječnja 2019. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Nefunkcionalno korištenje tla izaziva mnogobrojne konfliktne situacije - onečišćenje i degradaciju tla.
06. siječnja 2019. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda, Vrt
Ključan sastojak svakog kvalitetnog susptrata je treset.
23. prosinca 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Guanito je organsko gnojivo s visokim udjelom organskog dušika i fosfora, dodatkom magnezija.
09. prosinca 2018. / OBJAVLJENO U Poljoprivreda
Bistroća ostavlja najvažniji dojam pri kušanju vina. Uzroci zamućenju mogu biti biološke prirode te posljedica aktivnosti mikroorganizama.
NA VRH