Aminokiseline biljnog porijekla (biljne aminokiseline)

 

 

Biljne aminokiseline


Što su biljne kiseline?

 


Glavna uloga aminokiseline jest izgradnja proteina. Proteini ili bjelančevine sastavni su dijelovi svake stanice koja čini osnovu života. Aminokiseline su molekule koje sadrže aminogrupu (-NH2) i karboksilnu grupu (-COOH) sljedeće kemijske formule: U strukturi formule H označava vodik, R označava promjenljivi radikal aminokiseline a COOH karboksilnu skupinu. Od brojnih aminokiselina, koje postoje u prirodi, samo dvadesetak aminokiselina nalaze se u staničnim proteinima. One su sastavni dio proteina, sastavni dio živih stanica, a ponašaju se kao prenositelji genetskih informacija. Upravo o broju i tipu aminokiselina ovise kemijska i biološka svojstva proteina. Ni jedan biološki proces ne može se dovršiti bez sudjelovanja aminokiselina, njihovih sastavnica ili derivata.

 

 

Čemu služe aminokiseline?

 


Sve aminokiseline nemaju jednaku važnost u biološkom ciklusu biljke, a prisutne su u biljci u različitim odnosima. U malim koncentracijama biljci su prijeko potrebni lizin, triptofan ili metionin. Za razliku od njih glutaminska i asparaginska kiselina, koje mogu prijeći u druge aminokiseline, prisutne su u biljkama u velikim količinama. Prolin sudjeluje u vodenom balansu biljke, pojačava staničnu stijenku što čini biljke otpornije na nepovoljne vremenske prilike. Glicin je prijeko potreban za formiranje biljnih tkiva i jedna je od prvih sastavnica u sintezi klorofila, a uz to pruža obranu od kloroze. Lizin i arginin važni su jer stimuliraju fotosintezu i usporavaju proces starenja. Sve aminokiseline važne su i međuovisne pa pomanjkanje jedne blokira sintezu drugih.

 

 

Zašto rabiti aminokiseline u ishrani biljaka?

 


Biljne aminokiseline, koje se nalaze u gnojivima ITALPOLLINA (zahvaljujući izboru posebnih sirovina i novostima u procesu proizvodnje), biljka vrlo brzo apsorbira i unosi u biljni sok. Zahvaljujući svojstvu brzog prolaza kroz stanične membrane aminokiseline ulaze u procese metabolizma pa mogu u samo nekoliko sati utjecati na funkciju biljke. Kada se biljka nalazi u stanju stresa ili u poteškoći da sintetizira aminokiseline, primjena gnojiva s aminokiselinama omogućava znatnu uštedu u energiji na razini stanice, ubrzava oporavak i uspostavljanje najpovoljnijih uvjeta za razvoj biljke.

 


Kada upotrijebiti biljne aminokiseline?

 


Sadržaj slobodnih aminokiselina različit je u ovisno o fenološkom stadiju i fiziološkom stanju biljke. U voćnih vrsta najveće su koncentracije u razdoblju mirovanja vegetacije, kada sinteza proteina pada, a nakupljaju se slobodne aminokiseline. U razdoblju porasta rezerve se iskorištavaju za sintezu proteina pa koncentracija postupno pada. Zato je za aplikaciju aminokiselina najpovoljniji trenutak kada biljka ima specifičan zahtjev za aminokiselinama a to su: vegetativni rast, formiranje i rast plodova. Osim toga, aminokiseline su potrebne za vrijeme mraza, suše ili kada je sinteza aminokiselina otežana zbog bilo kojeg razloga.

 

 

Zašto je povoljnija primjena biljnih aminokiselina u odnosu na animalne aminokiseline?

 


Sve aminokiseline nisu jednake. Jedna od podjela aminokiselina jest podjela na desne (D) i lijeve (L) aminokiseline, a odnosi se na položaj amino skupine u odnosu na ostatak lanca. Lijeve aminokiseline biljnoga podrijetla, zahvaljujući biokemijskim karakteristikama, biljka puno lakše apsorbira pa one imaju veću vrijednost u ishrani biljke nego desne aminokiseline ili aminokiseline životinjskoga podrijetla.

Lisna gnojiva ITALPOLLINA s aminokiselinama isključivo su biljnoga podrijetla (u proizvodnji se ne rabe otpaci životinjskog podrijetla niti ostatci iz štavionica kože). Zahvaljujući vlastitom procesu proizvodnje, ne sadrže ostatke antibiotika, koji bi mogli nastati u procesu fermentacije, niti teške metale (živu, olovo, krom i dr.), klor i ostale nepoželjne komponente.

 

 

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

 

 

Isključivom uporabom sirovina biljnoga podrijetla u proizvodnji gnojiva garantira se zdravstvena ispravnost gnojiva. U našim proizvodima nema rizika od kontaminacije s BSE (kravlje ludilo), Salmonellom, Escherichiom coli i drugim patogenima životinjskoga podrijetla

 

 

Zašto su Gra-mine aminokiseline bolje?

 


Djelotvornost gnojiva koja sadrže aminokiseline nije samo rezultat ukupnog sadržaja aminokiselina ili njihova stupnja agregacije nego i odnosa među pojedinim aminokiselinama u gnojivu. Naša su gnojiva najpovoljnija, za postizanje visoke djelotvornosti zbog podrijetla i procesa proizvodnje enzimatskom hidrolizom, u kojem aminokiseline dolaze u obliku i u odnosima najpovoljnijim za biljku.

Analizom aminokiselina koje se nalaze u biljkama dolazi se do zaključka da su (L) aminokiseline sve optički aktivne. Gnojiva Italpollina sadrže (L) aminokiseline i optički aktivne aminokiseline pa se ona razlikuju od sličnih proizvoda koji nastaju kiselinskom ili alkalnom hidrolizom. Zato naša gnojiva zadržavaju svoju najpotpuniju biološku funkciju. Samo (L) aminokiseline mogu biti asimilirane i upotrijebljene u biološkim ciklusima biljke. Biljka u enzimatskim funkcijama ne prepoznaje (D) aminokiseline i prema većini hipoteza biljka ih ne koristi u sintezi proteina. U nekim situacijama mogu čak izazvati fitotoksičnost.

 

Trainer

 

TRAINER je pripravak koji sadrži 100 % organske tvari na osnovi biljnih (L) aminokiselina. Nastaje enzimatskom hidrolizom biljnih proteina i sadrži aminokiseline u odgovarajućim odnosima koje biljke koriste u procesima biosinteze.

TRAINER biva brzo apsorbiran preko lista i premješten u ostala biljna tkiva. Djeluje u biljci već nekoliko sati nakon primjene. Kada se biljka nalazi u fazi stresa ili kad je otežana sinteza aminokiselina, primjena toga pripravka omogućava joj znatnu uštedu energije, oporavak i najpovoljnije uvjete za razvoj.

- ANTISTRES UČINAK: Pomaže biljkama u stresnim situacijama bilo koje prirode (visoke i niske temperature, suša, nedostatak svjetla, štete od tuče i dr.

- FITOSTIMULATORSKI UČINAK: Pospješuje razvoj biljke u najosjetljivijim fazama (rast, formiranje i debljanje plodova i dr.)

- DOPRINOS ISHRANI: Idealan je kao dopuna tradicionalnoj gnojidbi jer se na taj način postižu visoki prinosi i najbolja kakvoća. Takvi se rezultati postižu zahvaljujući sadržaju brojnih bioaktivnih supstancija (aminokiseline, vitamini, huminske kiseline) koje povoljno djeluju na fotosintezu i fiziološke procese u biljci.

 

ČISTOĆA I KAKVOĆA PROIZVODA

TRAINER je isključivo biljnoga podrijetla (ne koriste se ostatci animalnoga podrijetla) te ne sadrži ostatke antibiotika, teških metala (kroma, olova, žive i dr.) klora i drugih nečistoća štetnih za biljke i čovjeka.

 

MOGUĆNOSTI MIJEŠANJA

TRAINER se može miješati s većinom gnojiva i sredstava za zaštitu bilja koja se nalaze u prometu. Ne može se miješati s bijelim uljima, insekticidima i fungicidima s uljnim nosačima, dodinom, Al fosfetilom. U svakom slučaju, preporučuje se prije primjene provjeriti mogućnost miješanja na manjem broju biljaka.

 

TRAINER JE PROIZVOD PRIKLADAN ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

 

SASTAV
Organska tvar 35,5%
Organski dušik (N) 5%
Slobodne biljne aminokiseline 26,3%
Specifična težina 1,1kg/l
pH 4,4

 

OSTALI PARAMETRI
Alanin 4,0%
Arginin 6,5%
Asparaginska kiselina 11,3%
Cistein 1,4%
Glutaminska kiselina 18,5%
Glicin 4,6%
Histidin 2,6%
Izoleucin 4,3%
Leucin 8,1%
Lizin 6,7%
Metionin 1,4%
Fenilalanil 5,6%
Prolin 5,3%
Serin 6,0%
Treonin 3,9%
Triptofan 1,4%
Tirozin 4,4%
Valin 5.6%

 

PREPORUČENE KOLIČINE
BILJNA VRSTA VRIJEME PRIMJENE DOZA UČINAK
Vinova loza prije cvatnje, poslije cvatnje, zatvaranje grozdova 300 ml/ha bolja oplodnja, rezistentnost na stres, veća količina šećera
Stolno grožđe cvjetovi u grozdu odvojeni, pred cvatnju, poslije cvatnje i nakon 15 dana 300 ml/ha bobe ujednačene veličine i bolja obojenost, grozd duguljasta oblika
Jabuka, kruška prije cvatnje, poslije cvatnje, svakih 15 dana 300-350 ml/ha ujednačenost veličine i bolja obojenost plodova
Koštičave voćke (marelica, trešnja) poslije cvatnje, svakih 10-15 dana 300-350 ml/ha bolje zametanje plodova, manje otpadanje plodova, veći plodovi, bolja obojenost plodova
Aktinidija pojava prvih listova, nakon oplodnje, od ploda veličine oraha svakih 15 dana 250-300 ml/ha manja osjetljivost na niske temperature, bolja oplodnja, veći plodovi
Maslina nakon cvatnje, 2-3 puta u razmacima od 15 dana 200-300 ml/ha veći urod, veća otpornost na stresne klimatske situacije
Agrumi početak cvatnje, primjene od debljanja plodova na dalje svakih 15 dana 250-300 ml/ha veće dimenzije i ujednačena veličina plodova
Jagoda primjene – 15 dana nakon presađivanja, od početka cvatnje svakih 15 dana 150-250 ml/ha bolje ukrojenjivanje i razvoj biljke, stvaranje većeg broja pupova, rezistentnost na termički stres
Lubenica, dinja 15 dana nakon presađivanja, primjene od debljanja plodova svakih 10-15 dana 200-250 ml/ha bolje ukorjenjivanje, bolji razvoj plodova i ranije sazrijevanje
Lisnato povrće od stadija 4-6 listova svakih 8 dana 150-250 ml/ha intenzivnija obojenost, veći urodi i otpornost na termički stres
Plodovito povrće 15 dana nakon presađivanja, za vrijeme rasta plodova svakih 10-15 dana 150-250 ml/ha opornost na stres, plodovi čvršći, bola obojenost plodova
Lepirnjače (soja, grah) početak cvatnje, 10-15 dana nakon prve primjene 3-4 l/ha povećana produktivnost i otpornost na klimatske stresove
Duhan početi primjenu 20 dana nakon presađivanja, ponavljati svakih 10-15 dana 250-300 ml/ha ujednačeni rast biljaka i otpornost na stres
Žitarice u slučajevima neujednačenog rasta i zastoja u rastu 4-6 l/ha ujednačeni rast biljaka i otpornost na stres

 

 

Ukoliko je vaš nasad oštetila tuča, uz neizostavni TREINER predlažemo još dva sredstva, a to su PHOSPHIT ONE (Fosfaminglumato) i SCUDO.

 

PHOSPHIT ONE

Kalijev fosfit s biljnim aminokiselinama


POKRETAČ PRIRODNE OBRANE BILJAKA (Phosphite One – pokretač prirodne obrane biljke).

 

PHOSPHIT-ONE (MYR FOSFAMINGLUMATO) tekuće je lisno gnojivo za poboljšanje ishrane biljke, sadrži organski dušik (N), fosfor (P), kalij (K) i biljne aminokiseline. Ta formulacija biljnoga podrijetla aktivira prirodne mehanizme obrane biljke. To pridonosi da biljka postaje otpornija na klimatske nepogode i biljne patogene. Posebno PHOSPHIT-ONE inducira stvaranje fitoaleksina (fitoaleksini su odgovorni za otpornost biljaka na bolesti), zatim utječe na zadebljanje staničnih stijenki i njihovu lignifikaciju, što otežava prodor patogena u biljno tkivo.

 

VEĆA OTPORNOST NA BOLESTI

 

PHOSPHIT-ONE, osim što ima ulogu u ishrani biljke, pomaže u samoobrani biljke putem sinteze i premještanja fitoaleksina. Fitoaleksini su prirodne tvari (fenoli, terpeni i dr.) koje biljke proizvode. Oni povećavaju otpornost na biljne bolesti. Fitoaleksini, ako su prisutni u dovoljnim količinama, pridonose oštećenju staničnih membrana patogenih bakterija i na taj način blokiraju njihov razvoj. Zanimljiv postrani učinak očituje se u fungicidnoj aktivnosti, jer je poznato da fosfiti nepovoljno djeluju na reproduktivne organe patogena.

 

SCUDO

Tekuće gnojivo na osnovi bakra u helatnom obliku s biljnim aminokiselinama


SCUDO je tekuće gnojivo na osnovi bakra (9%) pomno osmišljeno da: SPRIJEČI POMANJKANJE BAKRA I LIJEČI NEGOV NEDOSTATAK, TE POVEĆA OTPORNOST BILJAKA NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI (SCUDO).

U SCUDU se bakar nalazi u kelatnom obliku s glukonskom kiselinom i aminokiselinama biljnoga podrijetla. U takvu obliku lako se apsorbira i premješta u unutrašnjosti cijele biljke.

SCUDO, zahvaljujući prisutnosti glukonske kiseline, huminskih kiselina, biljnih aminokiselina, pomaže biljkama da lakše prebrodite stresne situacije nastale zbog disbalansa hranjiva i nepovoljnih uvjeta okoliša (ANTISTRESNO DJELOVANJE).

 

09.02.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA