Biostimulatori (fitostimulatori)

Uporaba pesticida sve je veći problem, a posljedice uočavamo kroz promjene u okolišu kao poremećaj ravniteže u biljnom i životinjskom svijetu. Zbog prevelike primjene pesticida suočavamo se s dvije ključne i dalekosežne posljedice:

1. zbog prtetjerane uporabe javlja s etzv. bioakumulacija tj. njihove rezisue (ostaci) akumuliraju se u tlu, biljkama i životinjama;

2. dugotrajnom uporabom pesticida patogeni su stvorili tzv. rezistentnost (otpornost) na preparate.

Sve to nas zatvara u začarani krug uporabe pesticida u sve većim koncentracijama i sve novijih i novijih (i “otrovnijih”) preparata s nepredvidivim posljedima!

Ove su okolnosti potakle znanstvenike da potraže alternativna rješenja kroz istraživanje prirodnih mehanizama otpornosti biljaka koji ih štite od bolesti i štetnih organizama.

Uočeno je da biljke u stadiju stresa izazvanog napadom patogena imaju vlastitu “strategiju” obrane, vrlo širokog raspona. Biljka stvara tzv. fizičke barijere (npr. jačanje pokožice lista, jačanje stanične stijenke) ili mijenja metabolizam. Biljka će na napad reagirati brzo, a  što se očituje odumuranjem mjesta napada čime se sprječava širenje hranjivih tvari u oboljeli dio, a time i snabdjevanje hranom uzročnika bolesti ili će sustavno razviti otpornost u nezaraženim dijelovima (tkivima) što rezultira u podizanju opće otpornosti biljke.

BIOSTIMULATORI

Biostimulatori su kemijski spojevi koji u biljci stimuliraju određene fioziološke procese. Njihovo porijelo može biti “prirodno” (razl. biljni “ekstrakti”) ili rezultat sinteze u kem. laboratorijima (“umjetni”).

 

Njihova je značajka da utječu na fiziološke procese u biljakama, podiže nivo njihove otpornosti na stres i indirektno time povećavaju prinose, ali tek u uvjetima kad biljke imaju dovoljno dosptupnih hraniva. Dakle, uloga je biostimulatora da potaknu biljku da bolje koristi raspoloživa hraniva. S obzirom na ta svosjtva, biostimulatori su neophodni u biljnoj proizvodnji.

 

Na tržištu ima dosta preparata koji bi se mogli svstati u grupu biostimulatora. Neki od njih su prisutni već duže vrijeme i poznati su poljoprivrednicima, koji ih koriste kako bi smanjili utjecaj stresnih faktora (visoke temperature ili ev. poslije tuče).

 

BILJNI FITOSTIMULATORI

Biljni stimulatori su kompleksi prirodnih biljnih ekstrakata koji stimuliraju fiziloški razvoj biljke na najpovoljniji način, pa su stoga najdjelotvorniji za održavanje najbolje proizvodnje s gledišta kakvoće i količina.

 

Gra-ma u prodajnom programu sada ima poseban preparat pod nazivom AUXYM koji je potpuno prirodni biloški pripravak s funkcijom poboljšavanja metabolizma i djelovanja stanica, pospješivanja vegetativnog rasta i razvoja, poboljšavanja oplodnje, povećanja otpornosti biljke na nepovoljne klimatske čimbenike i biljne bolesti.

 

 

Auxym je potpuno prirodan biloški pripravak i vrlo kompleksan proizvod koji utječe na mnogobrojne procese u biljci.

 

Djelovanje Auxyma potječe od biloški aktivnih koncentriranih prirodnih supstancija: biljnih aminokiselina, vitamina, fitohelatina, auksina, fitokinona, humičnih kiselina, makro i mikroelemenata.

 

*Auxym ojačava biljku u najosjetljivijim fiziloškim fazama razvoja, u razvoju izboja i debljanju plodova. Auxym je stoga djelotvoran u stresnim situacijama bilo kojeg porijekla (termički, manjak vode, pogrešno tretiranje agrokemikalijama i dr.).

 

*Auxym sadrži čimbenike rasta, u fazi cvatnje osigurava oplodnju pa je broj zametnutih plodova veći.

 

*Auxym povećava sadržaj šećera i suhe tvari u plodovima i sadržaj sekundarnih hranjiva. Poboljšava organoleptička svojstva i smanjuje gubitke u periodu skladištenja. Težina plodova je ujednačena i odgovarajuće veličine.

 

*Auxym povećava i zadržava intenzivniju boju plodova voća i grožđa. Povećava postotak šećera u grožđu.

 

*Auxym u prvim fazama razvoja stimulira produljenje grozda i poboljšava njegovo formiranje. Na taj se način smanjuje eventualno oštećenje boba (rahliji grozd) i pospješuje sazrijevanje.

 

*Biloški aktivne tvari koje sadrži Auxym (slobodne aminokiseline i dr.) aktiviraju i povećavaju samoobranu biljke od parazita i gljivičnih oboljenja.

 

U skladu s EU normomza organsku proizvodnju EC REG. 834/2007.

 


 

Istraživanja su pokazala visoku učinkovitost preparata, od čega najkraće navodimo:

 

JABUKA

 

- plodovi su veći uz povećanu akumulaciju suhe tvari. Ishrana dušikom, fosforom i kalijem pokazala je bolje rezultate (bez negativnosti prekomjerne gnojidbe) što ima utjecaj na sposobnost skladištenja plodova.

 

VINOVA LOZA

 


 

- povećanje intenziteta boje, veća sinteza antocijana te intenzivnije biokemijske aktivnosti. Značajno povećanje šećera.

 

RAJČICA

  

- ranije dozrijevanje plodova i povećana sposobnost skladištenja. Povećanje sadržaja suhe tvari, blago smanjenje kiselosti i povećanje šećera. Zabilježeno povećanje proizvodnje od 7%.

 

Bez obzira na spomenute rezultate stvarnih istraživanja (makro pokusi), pripravak je primjeren za korištenje u uzgoju vinove loze, stolnog grožđa, jabuke i kruške, kivija, breskve i marelice, agruma, maslina, jagoda, dinja, rajčice, paprike i patlidžana, lisnatog povrća, cvijeća i duhana.

 

Na tržištu već ima dosta proizvoda za koje proizvođači tvrde da imaju fiziološki (biološki) aktivne tvari, međutim pomnijom analizom i praćenjem utvrdilo se da tu ima svega pa i dosta upitnih proizvoda. Najčešće se spominju organski stimulatori, među kojima su spomenuti auksin(i), ali i od prije poznati giberelini i citokinoni.

 

Giberelini su fitohormoni koji najviše efekata daju kod klijanja sjemena, rasta u visinu, stimuluranja razvoja plodova bez oplodnje. Međutim, njihova primjena, s obzirom da se kumuliraju u biljnim stanicama, izaziva niz negativnih efekata kroz nekoliko sezona nakon primjene: nepravilne i deformirane plodove, negativnu diferencijaciju pupova (više lisnih nego cvjetnih), izduženje i slaba razgranatost biljke kao slabiji razvoj korijena.

 

Citokinoni utječu na diobu stanica, pospješuju rast adventivnih pupoljaka, utječu na rast korijena, povećavaju otpornost na gljivične infekcije, usporavaju starenje cvjetova i plodova, sprječavaju gubitak klorofila te utječu na rast i dotok hranjiva u listove. No, problem je, kao i kod giberelinskih preparata, da u njihovoj primjeni treba biti iznimno oprezan i precizan – “promašaj” u pogledu roka, klimatkih uvjeta, doziranja… mogu imati potpuno negativne učinke.

 

Etilen se također može uvrstiti u ovu skupinu stimulatora jer utječe na rast i razvitak biljke. Uglavnom se koristi za poboljšanje sazrijevanja plodova.

 

Djelovanje auxyma:

 

 

I na poslijetku, značajno mjesto u ovoj skupini proizvoda imaju biljne aminokiseline, o kojima možete više saznati u drugim sadržajima na ovim stranicama, a radi se o produktim a koji su jednostavni za primjenu, iznimno učinkoviti, potpuno prirodni i prihvatljivih cijena.

 

Ostali proizvodi iz grupe biljnih stimulatora su:

 

BIDYNAMIC

 


 

Inovativno gnojivo s elementima ut ragovima, obogaćeno biološki aktivnim prirodnim tvarima. Potiče rast biljaka, povećava prinos i kvalitetu ploda (povećanje šećera i suhe tvari, poboljšanje organoleptičkih svojstava i produljenje roka trajanja plodova). Plodovi su homogeniji i veći.

 

Sastav:

B vodotopiv 0,4%

Fe vodotopiv kelatiran sa EDTA o,6%

Mn vodotopiv kelatiran s EDTA o,6%

Cu vodotopiv kelatiran s EDTA 0,2%

Zn vodotopiv kelatiran sa EDTA 0,4%.

 

U skladu s EU normomza organsku proizvodnju EC REG. 834/2007.

 


 

FITOSTIMULATORI U OBLIKU TABLETA (CLICK FRUIT i CLICK HORTO)

 


 

Dva proizvoda – jedan za voćarstvo (Fruit) a drugi za hortikulturu (Horto).

 

Prvi biostimulator u tabletama – sadrži mikorizne gljive Glomus intraradices, Trichoderma otroviride i bakterije rizosfere. Potiče metabolizam biljaka, njihov razvoj i rast (starter efekat!), bolje iskorištavanje vode  i otpornost na slanost tla, povećava prinos i kvalitetu plodova, poboljšava absorpciju hranjiva iz tla, utječe na ravnomjeran razvoj korijena, štiti korijen od napada patogena iz tla. Također poboljšava otpornost biljaka na klimatski stres.

 

HALO ALFA-BETA PROTEIN HARPIN

 

HALO je prvi proizvod potpuno novog razreda aditiva za rast bilja koji sadrži harpin alfa – beta (αβ) protein – snažnu novu tehnologiju u proizvodnji bilja. Bilje tretirano HALO-m imati će ubrzani rast, raniju cvatnju i posljedično – povećanje plodova. Sve vodi povećanju prinosa i kraćem vremenu do berbe/žetve. NAPOMENA: HALO je folijarno hranivo koje se koristi s redovitim programima ishrane. Nije samostalni izvor nutrijenata.

 

 

Što je HALO i kako djeluje?


 

1. Harpin je protein koji se veže na biljne receptore. Biljke su prirodno opremljene s receptorima koji rano upozoravaju i detektiraju harpin proteine.

2. Receptori reagiraju na harpin kao da je patogen, što stimulira biljku da djeluje. Biljka odgovara šaljući signal (ili poruku) unutar tkiva, inicirajući niz fizioloških i biokemijskih reakcija.

3. Reakcija biljke aktivira rast i obranu protiv stresa u biljci. Taj odgovor povećava unos hraniva, fotosintezu, vigor i reproduktivnu aktivnost biljke. Obrana od stresa poboljšava izdržljivost biljke, povećavajući toleranciju na stres. Biljni stres može biti uzrokovan okolišnim uvjetima, fiziološkim promjenama kod rasta biljke i vanjskim biološkim čimbenicima. Korist obrane od stresa ovisi o jačini i trajanju pojedinog stresnog stanja.

4. Rast i obrana od stresa odgovara međusobnom djelovanju i pridonosi općem biljnom zdravlju. Poboljšano biljno zdravlje rezultira jednim ili više ishoda: povećan prinos, povećana kvaliteta i produženo skladištenje.

 

Što je u HALO-u?

Glavna komponenta HALO-a je aktivni sastojak – harpin alfa-beta (αβ), prirodni bakterijski protein koji aktivira prirodni obrambeni sustav biljke. Kada se aplicira, aktivira rast biljke i obranu od stresa, aktivira otpuštanje kalcija i povećanje u kloroplastu i fotosintezi (više od 25%). Rezultat je zdraviji i produktivniji usjev. Harpin protein u HALO-u je evoluiran iz originalnog prirodnog harpin EA proteina koji je prvotno izoliran iz Erwinia amylovora, bakterije koja uzrokuje bakterijsku palež na jabukama i ostalim biljkama iz por. Rosaceae. Harpin je kiseli, termostabilan, izvanstanični protein bogat glicinom. Protein sadrži čak 403 aminokiseline. HALO-ov harpin αβ se ne smije poistovječivati sa harpinom EA, koji se koristi u dobro poznatom proizvodu u SAD-u. Harpin EA je prva generacija, sa samo jednim receptorom. HALO harpin αβ je zadnja generacija harpin proteina sa 4 aktivne strane. HALO doprinosi biljci sa smjesom mikrohraniva koja su posebno dizajnirana da se polako otpuštaju kroz period od 3-10 dana. Ta kombinacija sporootpuštajućih hraniva i harpin proteina osigurava izvanredne rezultate koje proizvođači/uzgajivači postižu kada koriste HALO.

16.04.2017.


Save

Save

Save

Save

Save

ARHIVA