Supstrati i dekorativni materijali

S ljubavlju prema kvaliteti!

SUPSTRAT

Supstratom općenito smatramo smjesu u koju obavljamo sjetvu ili sadnju odnosno, u kojoj proizvodimo biljke. To je jedini ispravan naziv za mješavine koje najčešće nazivamo i  “zemljom” za cvijeće, za presadnju i sl.

Kompost nije supstrat! Kompost je raspadnuta ili poluraspadnuta organska tvar koja biljkama omogućuje crpljenje hranjiva koja su u njemu sadržana. Nikada ne sadimo direktno u kompost. No, dodamo li kompostu treset, perlit i druge sastojke – dobijemo supstrat.

Pojedine vrste biljaka trebaju određenu vrstu supstrata, a što je u najužoj vezi sa sastavom supstrata.

Svaki od supstrata ponuđenih u prodaji ima deklaraciju koja sadrži ključne podatke o njegovom sastavu (vrsta treseta, dodaci u obliku gnojiva, perlita i sl., porozitet i dr.). Deklaracija mora sadržavati i podatak da je supstrat prošao kontrolu (!) kod ovlaštenog laboratorija u pogledu zaštite tla od onečišćenja (tko je provjeru obavio, broj i datum analize).

Kvalitetniji supstrati su podijeljeni po tome za koju od biljnih vrsta (povrće, citrusi, acedofilne biljke, kućne biljke itd.) se preporučaju ili za koju fazu uzgoja su namijenjeni (sijanje, presadnja i sadnja). U ponudi se mogu i naći posebni supstrati namijenjeni za oporavak biljaka. Naravno, ovakvu ponudu jedino možete naći u bolje opskrbljenim vrtnim centrima.

Upućeniji tvrde da čak 60% uspjeha u uzgoju vaše biljke ovisi o kvaliteti supstrata!

TRESET

Supstrat se obično sastoji od treseta (svjetlog, tamnog ili kombinacije) i različitih aditiva (dodataka) kao npr. kalcijevog karbonata, NPK gnojiva, kompleksa mikroelemenata, perlita, gline i dr. Bez obzira na dodatke, treba znati da je osnovni sastojak kvalitetnog supstrata upravo TRESET!

Veliki dio treseta koji nalazimo na tržištu Europe dolazi sa Baltika (Letonija, Litva i Estonija) te Irske. Općenito se smatra da su treseti baltičkog porijekla najkvalitetniji.

Treset je organski materijal nastao u močvarnim predjelima u sterilnim uvjetima i niskom pH vrijednošću koji uvjeti su pogodovali razvoju mahovine Spagnum od koje je nastao treset.

Treset se dijeli na svjetli i tamni. Svijetli treseti su mlađi (nekoliko tisuća godina) dok su tamniji treseti stariji (5-8.000 godina). Grubo rečeno, svjetliji treset osigurava bolji vodo-zračni režim, dok tamni trest ima svojstvo boljeg zadržavanja vlage.

Kvalitetu treseta određuje i njegova struktura koja je posljedica kvalitete postupka njegova vađenja i obrade pa se dešava da od treseta iste kvalitete na tržište dođe supstrat različite kvalitete.

Važan zahtjev je i sterilnost supstrata, mada tu ima dosta prijepora. Općenito, treset je sterilan sam po sebi upravo zbog njegove kiselosti (niski pH). U postupku obrade (prosušivanja), zbog nepažnje, može se desiti njegovo zagađenje sjemenom korova i sl. ili dodatkom kalcijevog karbonata, zbog čega treset postaje pogodan za razvoj patogena. No, upravo u kontroliranim uvjetima proizvodnje i obrade to se ne smije desiti.

Treset je kiselosti (pH) od 3,5 do 4,5. Da bi u njemu biljke mogle rasti, neophodno je regulirati njegovu pH vrijednost dodavanjem kalcijevog karbonata pa ćemo dobiti pH vrijednost 6,0 koja je za većinu biljnih vrsta optimalna. Kod takve pH vrijednosti pristupačnost hranjiva biljci je optimalna.

ZNAČAJKE KVALITETNOG SUPSTRATA

Osnovni elemnti prema kojima ćemo razlikovati kvalitetne supstrate od onih manje kvalitetnijih  su:
– ukupni porozitet,
– kapacitet za vodu i zrak,
– apsorpcijska sposobnost,
– pH vrijednost i
– sadržaj pojedinih hranjivih tvari (N, P, K, mikroelementi i dr.) te njihovo porijeklo (organsko ili mineralno).

Dakle, pri kupnji dobro pogledajte deklaraciju te provjerite o kojoj vrsti se treseta radi te ima li (i kakve su) deklarirane prije navedene vrijednosti!

PONUDA GRA-ME

Gra-ma u ponudi ima pedesetak (!) vrsta supstrata. Ovako široka ponuda može se zahvaliti pomnom odabiru dobavljača- proizvođača (PLANTELA, VIGORPLANT i dr.) kao i selektivnom pristupu koji odražava ponudu supstrata za različite faze uzgoja i različite biljne vrste.

Temelj kvalitetne ponude je poseban odabir najkvalitetnijih sirovina za proizvodnju supstrata, gnojiva (tzv. stallatico) i dekorativnih materijala (ukrasne kore i dr.).

Kada je o ovim proizvodima riječ, posebno naglašavamo da se radi o posebno odabranim i selektiranim vrstama najkvalitetnije sirovine – treseta koji se onda miješa s ostalim sirovinama, gnojivima, karbonatima te drugim aditivima neophodnim da bi se dobile mješavine koje zadovoljavaju u punom opsegu potrebe svih biljaka koje uzgajate.

Ono što je važno za spomenuti je i to da je tehnološki proces proizvodnje pod stalnom, sveobuhvatnom i najstrožom kontrolom.

Da bi se dobio vrhunski proizvod, naši dobavljači koriste sirovine najviše kvalitete s područja SJEVERNE EUROPE, odakle potječe, a to je opće poznata činjenica, najkvalitetniji treset, koji se potom kombinira s ostalim vrhunskim sirovinama (vulkanski kamen, silikatni pijesak…) da bi se dobio finalni proizvod kakvog želimo i trebamo, odnosno koji zadovoljava najviše kemijske i fizikalne zahtjeve za tu vrstu produkata.

IRSKI TREST

Početkom devedesetih godina stručnjaci iz Vigorplanta uočili su problem koji proizlazi iz loših podloga u srednjim i dugotrajnijim ciklusima proizvodnje, uvevši irski trest kao najbolje rješenje za probleme u proizvodnji cvijeća, povrća i dr. kultura.

Poznato je da je osobito za profesionalnu proizvodnju, a nije nebitno i za sve one koji cvijeće i drugo bilje uzgajaju kao ukras i za svoje potrebe, neophodno osigurati:
1. visoku razinu prozračnosti (areacije) supstrata,
2. visoku stabilnost njegove strukture,
3. visoku pufersku energiju kapaciteta.

Razina prozračnosti (areacije):
– iznimno je važno osigurati provođenje dovoljne količine zraka (kisika) da bi se osigurao nesmetan razvoj korjenove strukture što je ključno za njegovu sposobnost da apsorbira hranjiva,
– irski treset se prikuplja (“skida”) posebnom tehnologijom koje onemogućava njegovo mrvljenje i usitnjavanje te nastanak prašinaste strukture.

Mahanička stabilnost i struktura:
– strukturna stabilnost – treset koji štiti od djelovanja štetnih mikroorganizama koji nastaju uslijed procesa truljenja,
– smanjuje se mogućnost kontrakcije (“pada”, “sjedanje”) treseta u loncu (posudi) uslijed utjecaja/djelovanja mikroorganizama što je česta pojava kod loših i nekvalitetnih treseta ili supstrata uopće.

Gdje je
– irski trest -niske koncentracije,
– svijetli treset – visoke koncentracije
= treset (supstrat) će biti skloniji propadanju (mehanički nestabilan) i slabog dotoka zraka (kisika) do korijena!

IRSKI TRESET = visoka mehanička čvrstoća i visoki sadržaj lignina što ga čini otpornim na mehaničko sabijanje.

Puferski kapacitet
– sposobnost treseta da bude otporan na pH promjene i nestabilnost
– visoki stupanj humifikacije treseta i visoki udio mahovine.

IRSKI TRESET = Sphagnum imbricatum = mahovina = više kapaciteta
BIJELI TRESET = slabo strukturiran s manje kapaciteta.

CERTIFICIRANA KVALITETA

Sukladno orijentaciji Gra-me, u ponudi su certificirani supstrati. Npr. FSC certifikat je dokaz da se drvena vlakna koriste iz šuma kojima se upravlja korektno i odgovorno, strogo prema ekološkim, ekonomskim i socijalnim standardima.

Ecolabel je EU ekološka oznaka koja je znak najboljih ekoloških proizvoda.

Izdvojeno iz ponude VIGORPLANT

 Linija „UDOBNOST“ (Comfort Line)
– Posebno praktična i atraktivna pakiranja (25, 12 i 7 litara) specijalnih supstrata za različite biljke i prilike (za sijanje i presadnju, za geranije i surfinije, azeleje, kamelije, rododendrone…, sobne biljke, orhideje, sukulente i kaktuse, bonsaje, za specijalnu zaštitu i prihranu, obnovu – regeneraciju, bonsaje…). Pakiranja su manjih dimenzija, s ručkom, što ih čini iznimno praktičnima i atraktivnima.

„KVALITETNA RJEŠENJA“ (Soluzioni di qualita)
– Supstrati namijenjeni za kvalitetni uzgoj, ali u tzv. hobby programu. I u ovom slučaju se radi o specijalnim supstratima za različite potrebe (za uzgoj mediteranskih i aromatičnih biljaka, za acedofilne biljke, uzgoj ruža, crnogorice, kaktusa, agruma, sobnih biljaka, za uzgoj različitih vrsta povrća, penjačica itd – uk. 15 različitih supstrata). Pakovanja su od 10, 20 i 50 litara;

„MOJA ŽETVA“ (Il mio raccolto)
– Supstrati iz hobby programa za kvalitetan uzgoj različitih kultura (salate i lisnato povrće, rajčica, bobičasto voće). Za uzgoj u posudama (izravno na balkonskom vrtu) i uzgoj i u samom pakiranju („torbi“) što je značajna ušteda vremena i novaca! Iznimno praktično i atraktivno rješenje za one koji nemaju puno prostora, a žele uzgojiti zdravu hranu (male terase, balkoni, kućni vrtovi, terasni vrtovi…). Biološki produkti. Pak. od 20 lit.

„UNIVERZALNI PROIZVODI“ (Universali)
– Supstrati idealni za svaku vrstu uzgoja, za zdrav rast i cvjetanje. Ova linija sadrži proizvode pogodne za biološku proizvodnju („Radicom“ i „PotGround“), s prirodnim hranjivim tvarima za razvoj korijena i snažan rast. Pak. od 50 lit.;

„GNOJ I ORGANSKA GNOJIVA“ (Ammendanti e concimi organici)
– Za bogatu proizvodnju i snažan rast, za povećanje kvalitete rasta (plodnost). Za vrtlarstvo i hortikulturu. Posebno izdvajamo -produkt od irskog treseta („Torba irlandese“), najkvalitetniji treset uopće (zbog njegove starosti). Potpuno prirodni proizvodi. Pak. od 30 i 80 lit.;

„MALČ I DEKORACIJA“ (Decorazione e pacciamatura)
– Potpuno prirodni malč i kora crnogorice, bez drvenastih dodataka i umjetnih boja. Potpuno prirodni (organski) proizvodi, visoke kvalitete, trajni i vrlo dekorativni, u praktičnom pakiranju (10, 20, 35, 50 i 80 lit.)

Proizvodi za profesionalnu uporabu

SUPSTRATI ZA UZGOJ U PLASTENICIMA (ZA PRESADNICE)
– S visokim udjelom irskog treseta za održanje visokog udjela zraka i potrebne vlažnosti u tlu. Mješavina irskog i crnog treseta te perlita (NPK i mikroelementi);

UNIVERZALNI BILJNI SUPSTRATI
– Baziran na visokom udjelu irskog treseta s malim udjelom bijelog grubog treseta za dobru stabilnost i drenažu mješavine (NPK i mikroelementi);

SPECIJALNI SUPSTRATI
– Baziran na visokom udjelu bijelog grubog treseta sa mineralnim komponentama (NPK i mikroelementi) radi dobre drenaže i dugotrajnog očuvanja stabilne strukture;

SUPSTRATI ZA UZGOJ DRVEĆA I GRMLJA
– Baziran na grubom tresetu i vulkanskom kamenu. Stabilan i dobro dreniran supstrat za dugotrajan uzgoj (NPK organskog porijekla i sporo otpuštajućim elementima);

BIOLOŠKI SUPSTRATI
– S organskim gnojivom. Za aromatske i mediteranske biljke;

SUPSTRATI ZA KRAJOBRAZE
– Baziran na visokokvalitetnim sirovinama kao npr. pijesku i vulkanskom kamenu. Poboljšivači tla za sijanje trave i održavanje zelenih površina tijekom sezone rasta; za krovne vrtove.

 

  • TAGS