Navodnjavanje i zalijevanje putem sustava

ŠTO JE NAVODNJAVANJE?

U osnovi, navodnjavanje se smatra uzgojnom mjerom u biljnoj proizvodnji kojom se tlu daju neophodne količine vode potrebne za optimalnu proizvodnju. Naravno, danas ova problematika ima daleko šire značenje pa se pod time podrazumijevaju i mjere za održavanje svih površina na kojima čovjek nešto uzgaja (vrtovi, mali voćnjaci, cvjetnjaci, travnjaci, lonci za uzgoj i dr.). To vrijedi osobito danas, pošto su neka tehnička rješenja za navodnjavanje postala zbog jednostavnosti i cijene dostupnija većem krugu potrošača.

Pokazalo se da je uzgoj pojedinih kultura kao npr. povrća, a sve više i voća postao nemoguć bez kontinuiranog navodnjavanja. Da ne govorimo o održavanju travnjaka i površina pod ukrasnim biljem i sl., što nije samo pitanje estetike i prestiža već i potrebe.

NAČINI NAVODNJAVANJA

Načini navodnjavanja mogu se sažeti u četiri metode:

  • površinsko navodnjavanje
  • podzemno navodnjvanje
  • navodnjavanje kišenjem
  • lokalizirano navodnjavanje.

Površinsko navodnjavanje je najrasprostranjenija metoda, a svodi se na ispuštanje vode na neku površinu po kojoj ona stagnira u tankom sloju ili teče po površini tla.

Podzemno navodnjavanje je metoda kojom se voda dovodi otvorenim kanalima ili podzemnim cijevima te se potom uvodi u tlo koristeći silu kapilarnog tlaka.

Navodnjavanje kišenjem je metoda kojom se voda na željenu površinu dovodi sustavom crpki (pumpi), cijevi i rasprskivača čime se simulira prirodna kiša.

Lokalizirano navodnjavanje je oblik kojim se voda na površinu dovodi pod malim tlakom pri čemu se navodnjava samo određenena (odabrana) površina.

ZALIJEVANJE “KAP PO KAP” (“KAP NA KAP”)

Navodnjavanje sistemom “kap po kap” (ili “kap na kap”) podrazumijeva najracionalniji utrošak vode u odnosu na sve druge načine navodnjavanja. Suština ovakvog načina navodnjavanja je u stalnom dovođenju malih količina vode u jedinici vremena, čime se šok biljke izazvan naglim dovođenjem vode smanjuje na minimum, a nema ni tolikog zbijanja tla kao posljedice navodnjavanja većom količinom vode u kraćem vremenskom razdoblju. Prednost ovakvog oblika navodnjavanja je i mogućnost da se s vodom, kroz sustav za navodnjavanje, do biljke dovede i hrana te potrebna sredstva za zaštitu čime se utrošak vremena i energije bitno smanjuje (zbog manjeg tlaka u sustavu), a i korištenim sredstvima (hranjiva i zaštitna sredstva) racionalnije se upravlja.

U ovom sustavu voda prolazi kroz cijevi te izlazi iz njih kroz posebne kapaljke koje su postavljene na određenom razmaku uzduž cijevi te kapanjem (kap po kap) vlaži tlo uz biljku. Navodnjavanje je time iznimno precizno pa su i gubitci minimalni.

Spomenuti sustav ima dva podsustava:

  • površinsko i
  • podpovršinsko, a ovisi o tome da li je sustav cijevi postavljen po površini zemlje ili je ukupan u tlo.

NAVODNJAVANJE (ZALIJEVANJE) TRAVNJAKA

Danas je gotovo nezamislivo imati lijep i njegovan travnjak, a ne navodnjavati ga tijekom godine. Zaredale su sušne godine, ali i ukupno trajanje sušnih mjeseci kojih kroz godinu bude i do četiri, gotovo bez kiše, što nameće potrebu da se ozbiljno razmisli o postavi efikasnog sustava navodnjavanja (zalijevanja) travnjaka. Naravno – za umjerenu cijenu!

ELEMENTI SUSTAVA

Navodnjavanje travnjaka obično se vrši rasprskivačima (sprinklerima, pop-up rasprskivačima). Cijevi za navodnjavanje, spojnice i rasprskivači u pravilu se stavljaju u zemlju. Pod pritiskom vode rasprskivači se podižu i prskaju određenu površinu travnjaka. Takve rasprskivače nazivamo pop-up” skočnim rasprskivačima. Neće smetati kod kosidbe ili korištenja travnjaka, a ujedno doprinose urednosti travnjaka.

Cijevi za dovod vode se polažu na dubinu od 30-40 cm tako da sustav ničim neće pokvariti krajolik. Posebna upravljačka jedinica omogućuje planiranje navodnjavanja odnosno, dobavu vode u “pravo vrijeme”:

Rasprskivač dinamički:

Rasprskivač statički:

Navodnjavanje travnjaka možete vršiti i sustavom “kap-po kap”. Cijevi se postavljaju pod zemlju, a te cijevi na sebi imaju ugrađene rupe (dizne) iz kojih pod pritiskom izlazi voda. Dizne ili kapaljke su ugrađene na određenoj udaljenosti i garantiraju postojanost mlaza unutar širokog područja različitih pritisaka.

Ono o čemu u ovom kontekstu govorimo je postavljanje tzv. automatskog sistema navodnjavanja koji podrazumijeva sustav upravljanja kojim se u određenom vremenu i prostoru daje određena količina vode.

“Mozak” takvog sustava je programator u kojem se memoriraju svi potrebni podaci o navodnjavanju (početno i završno vrijeme, dužina trajanja navodnjavanja po zonama, dani i intervali…).Programatori dolaze u razl. varijantama: baterijski, s priključnom na struju (24 V, s 2, 4, 6 i više grana), za priključak na vodovodnu mrežu…

Na programator su spojeni senzori koji mu dostavljaju informacije o vrmenskim prilikama (vjetar, kiša, mraz) i koji će po potrebi, obustaviti isporuku vode ukoliko nema potrebe za navodnjavanjem. Senzori novije generacije programatoru dostavljaju detaljne informacije o vremenskim prilikama (vlažnost zraka itd.) koji te informacije procesuira te navodnjavanje prilagođava sukladno svim prikupljenim informacijama.

Elektomagnetski ventili primaju signal od programatora te otvaraju odnosno zatvaraju dotok vode. Ventili se stavljaju u tipske kutije gdje su zaštićeni od mehaničkih i vremenskih utjecaja. Slijede rasprskivači sa sustavom cijevi (cjevovod) koji su ukopani u zemlju. Cijevi su na dubini 30-40 cm dok su rasprskivači u ravnini tla. Nakon što programator dade “nalog” elektroventilu da otvori dotok vode, on će propustiti vodu do rasprskivača koji će iskočiti iz razine tla te započeti s distrubucijom vode. Pošto ventil zatvori vodu, “skakač” će se automatski spustiti u tijelo rasprskivača. Ako se radi o tzv. dinamičkim rasprskivačima pritisak vode pokreće zupčasti mehanizam koji vrši rotaciju vrha rasprskivača, a kut rotacije se namješta od npr. 20 do 360 stupnjeva. Vrstom rasprskivača (statički ili dinamički) te tipom promjenjive mlaznice određuje se domet rasprskivača i količina vode.

Naravno, kod svega nećemo zaboraviti da treba osigurati izvor vode (bunar, podzemna voda, vodotok, jezero) i odgovarajuću vodnu pumpu (vrtna pumpa, hidropak).

Više informacija o sustavima zalijevanja odnosno navodnjavanja potražite na našim stranicu u člancima:

U Gra-mi možete nabaviti sve elemente za postavljanje sustava navodnjavanja, bez obzira navodnjavate li veliku poljoprivrednu površinu, vrt, cvjetnjak ili travnjak. U okviru toga, posebno izdvajamo sustave za navodnjavanje RAIN, K-RAIN i ORBIT po iznimno povoljnim cijenama (pogledajte ponudu na web shopu).

  • TAGS