Uzgoj krizantema na okućnici

Mnoga se domaćinstva odlučuju na uzgoj krizantema za vlastite potrebe. Bez obzira radi li se o uzgoju na velikom površinama ili na malom vrtu – treba se pridržavati nekih pravila.

 

krizantema

 

Jedno od osnovnih pravila ili zahtjeva u uzgoju krizantema je pridržavanje plodoreda. Uzastopna sadnja krizantema na istoj cvjetnoj gredici, što je česti običlaj, uzrokovati će kumulaciju parazita i bolesti koje će ugroziti uzgoj.

 

Tlo treba na jesen pripremiti (proštihati), pognojiti po mogućnosti organskim gnojem, na proljeće gredicu treba fino obraditi te prihraniti gnojivom s većim  udjelom fosfora.

 

Od štetnika, krizanteme najčešće napada lisna nematoda koje se javljaju za vlažna vrmena, penjući se sa zemlje po biljci pa ćemo napad prvo primijetiti na donjim listovima, odakle se šire prema gornjim listovima.

 

Od bolesti izdvajamo napad gljive Pythium koja se najčešće javlja za vlažna vremena i visokih temperatura. Širi se od tla prema gore kao trulež, a uzrokuju propadanje biljaka.

 

Fuzarioze će napasti mlađe biljke napadajući vrat korijana na mjestima povreda time da prekidaju hranidbu biljke uslijed čega biljka ugiba.

 

Rhizoctonia solani takođe se javlja u opisanim uvjetima,a  simptome ćemo primijetiti kao uvenuće biljke tijekom najtolijeg dijela dana da bi s ebiljke preko noći oporavile.

 

Bijela trulež stabljike je posljediva napada gljive S. sclerotiorum koju uočavamo kao infekciju bazalnog dijela stabljike sadnica i to najčešće, iako do zaraze može doći i na drugim dijelovima biljke. Bolest se javlja i na odraslim biljkama.

 

Dakle, kao što je uvodno napomenuto, prva mjera u bornbi s aštetnicima i bolestima je pridržavanje plodoreda i nabavka provjerenog sadnog materijala. Druga mjera je sterilizacija tla i kemijska zaštita uz strogo pridržavanje savjeta stručnjaka ili uputa koje prate neki od kemijskih proizvoda!

 

14.06.2015.

 

 

ARHIVA