Mladi krumpir

Rani uzgoj podrazumijeva proizvodnju čija je berba tijekom lipnja i srpnja.

 

Jedana dio proizvođača i ove godine će se odlučiti i za uzgoj tzv. maldog krumpira. Radi se o nedozrelom krumpiru čija je osnovna karakteristika smanjeni udio suhe tvari, ali veći sadržaj šećera. Zato je i omiljen.

 

Pokožica je tanka, lako se skida, a gomolji su veličine od 30 do 80 mm.

 

Za proizvodnju mladog krumpira neophodno je obaviti jesensku gnojidbu i to organskim gnojem jer se time omogućava lakše zagrijavanje tla u proljeće. Okvirno, potrebno je 100-140 kg N, 100-150 kg P i 150-250 kg K. Nikako ne smijemo pretjerati s dušikom jer će on zaustaviti rast gomolja.

 

Za ovu proizvodnju predlažemo ranije sorte.

 

Vrijeme sadnje je ključan faktor. Naime, na kontinentu dugo traje opasnost od proljetnog mraza koji može doći i dosta kasno. Naklijale gomolje možemo saditi dok je temperatura tla od 6 do 8°C i to na dubinu od 10 cm. Ako je sadnja ranija, sadi se pliće kako bi gomolj bio u što toplijoj zemlji.  Površina se u pravilu prekriva i folijom kako bi se osigurala optimalna vlažnost, sačuvala temperatura te zaštitile biljke od nižih temperatura.

 

 

Imate li vremena, stavite sjeme da naklije. Za to je u prvoj fazi neophodno osigurati potpuni mrak i temperaturu od 15 do 20°C , a cilj je klica veličine do 1 cm. Potom se temperatura u klijalištu smanjuje na 8-10°C,a  gomolji se osvjetljavaju difuznim svjetlom 12 sati na dan. Za tu fazu treba nekoliko tjedana. Konačno, cilj je klica duljine 1-2 cm, koja je zelena i čvrsta i bez korijenčića. Rast klica može se zaustaviti ukoliko gomolje sklnimo na temperaturu od 5°C.

 

22.03.2015.

ARHIVA