Kalifornijska štitasta uš

 

Štitaste uši javljaju se kao česti nametnici na našim voćkama, ukrasnom cvijeću i nasadima te vinogradima. U pravilu napadaju višegodišnje biljke (nasade). Direktne štete nanose sisanjem biljnog soka, ali kako izlučuju ljepljivu tekućinu tzv. mednu rosu na koju se naseljuju štetne gljivice čađavice, to time čine i posredne štete.

 

Ovaj nametnik je dugo poznat te se njegovo suzbijanje obavlja od zimskog prskanja te tijekom sezone.

 

Napad ovog nametnika prepoznati ćemo kao sušenje gornjih krošnji koje se kreće prema nižim granama, kao crvena boja oko mjesta uboda (plod jabuka, list, kora), kroz višeslojne nakupine ušiju (zapravo njihovih štitova) na kori, pupovima i pazušcima grana. Plodovi su manji i zakržljali i opće stanje biljke je loše.

grozdić

Kalifornijska štitasta uš, kao što je rečeno, napada velikli broj biljnih vrsta, od čega posebno izdvajamo jabuku, ribiz (!), koštičavo voće i gotovo sve vrste višegodišnjeg ukrasnog bilja.

 

Propisi nalažu da svaki posjednik bilja koji uoči ili posumnja na napad ovog štetnika ima obvezu o tome izvjestiti najbližeg fitosanitarnog ili šumarskog inspektora!

 

Zaštita se odnosi na slijedeće mjere:

- tzv. zimsko prskanje odnosno prskanje pred kretanje vegetacije mineralnim uljima (Bijelo ulje, Svijetlo mineralno ulje EC)

- folijarno tretiranje kod pojave mužjaka i izlaska ženskih ličinki prvog razvojnog stadija s eventualniom ponavljanjem (Confidor 200 SL, Rogor  EC, Pyrinex 250 ME, Reldan te Movento SC i Admiral 10 SC).

 

UPOZORENJE: KORIŠTENJE KEMIJSKIH SREDSTAVA (PESTICIDA) POVEZANO JE S RIZICIMA I OPASNOSTIMA. KORIŠTENJE UZ STROGO PRIDRŽAVANJE UPUTA PRODAVAČA I ONIH SADRŽANIH NA AMBALAŽI ILI POSEBNIM UPUTAMA KOJE PRATE PROIZVOD.

 

Zbog štetnosti pesticida,a  i činjenice da na našim vrtovima odnosno okućnicama nema potrebe koristiti pesticide, prepopručamo korištenje biljnih preparata iz naše ponude.

30.07.2017.

Save

Save

Save

ARHIVA