Kalcizacija tla u proljeće

Kalcij je najrasprostranjeniji elemenat litosfere,a  njegova je uloga važna u održavanju pH rekacije tla čime se bitno utječe na pristupačnost ostalih elemenata iz tla (dušik, fosfor, bor, željezo, mangan, cink, molibden i dr.).

 

Uloga je kalcija da:

- smanjuje toksičnost H+ iona  kod niskog pH

- smanjuje toksičnost iona Al3+ i Mn2+ kod pH<5

- potiče rad mikroflore.

 

Velika količina padalina bitno je utjecala na ispiranje kalcija iz tla te je taj proces dobrano premašio uobičajenu pojavu ispiranja kalcija.

 

Gubitak kalcija inače je redovita pojava na tlima koja su bila izložena padalinama u količinama iznad 600-700 mm/godina ili su po srijedi problemi s kiselošću. Pored ovih faktora, na ispiranje kalcija iz tla (osiromašenje tla) utječe zakorovljenost ili odabrana kultura nasada. Najviše kalcija “odnose” lucerna i kupus (300-350 kg/ha/god), potom crvena djetelina, celer, grašak, repica i mrkva (120-150 kg/ha/god), a tek potom šećerna repa, krumpir, ječam, zob, raž (20-80 kg/ha/god) i na kraju pšenica (samo 18 kg/ha/god).

 

Važnost proljetne kalcizacije tla je u tome što se tom mjerom produženo utječe na promjenu pH vrijednosti u tlu, a time i na dostupnost hranjiva. Važno je kod toga voditi računa o vremenskom intervalu između provedene kalcizacije i sjetve jer je poželjno da taj vremenski period bude što dulji. To međutim ne isključuje mogućnost kalcizacije u manjem opsegu u kraćem intervalu pa se doziranje kalcija može razdijeliti tako da se npr. na proljeće stavi 1/4 od potrebnih količina,a  na jesen ostatak.

 

 

Simptomi nedostatka kalcija opaziti će se u prvom redu na mlađem lišću kao kloroza, kao sporiji rast biljke i korijena, lišće se uvija, biljke imaju “grmolik” izgled, na plodovima se javljaju gorke jamice itd. Ukoliko je nedostatak kalcija produljen, javlaj se nekroza mladog lišća od vrha i rubova.

 

 

Rješenje tih problema ležu u klasičnoj metodi kalcizacije koja se provodi davanjem otlu (rasipanje) odgvarajućeg preparata npr. kalciferta (u ponudi Gra-me). U biti, to je prirodni poboljšivač tla koji smanjuje kiselost tla, doprinosi njegovoj rahlosti, povećava otpornost nasada na sušu, omogućava bolju apsorbciju mikroelemenata iz tla te time povećava ukupne prinose. Granulat je dimenzija 0-0,25 mm i 0-0,71 mm, a proizvod je s neograničenim rokom trajanja. Doziranje:

- pH 6-7 do 0,5 kg/m²

- pH 5-6 do 1,5 kg/m²

- pH manje od 5 do 2,5 kg/m².

 

 

Drugi način intervencije je korištenje nekog od gnojiva iz ponude Gra-me iz grupe organskih peletiranih gnojiva koja sadrže kalcij. Prednost ovakve intervencije je što se zajedno s gnojidbom provodi postupak kalcizacije što je značajna ušteda na troškovima. Preporučamo proizvod PHENIX s 4% Cao

 

 

ili GUANITO s 10% CaO.

 

25.01.2015.

ARHIVA