Uzgoj pilića (brojlera) u malom gospodarstvu

Sve je više domaćinstava koja se odlučuju na uzgoj pilića (tov brojlera) za svoje potrebe. GRA-MA vam pomaže savjetom i ponudom pilića, hrane…

Mnogo je domaćinstava koja uzgajaju piliće za vlastite potrebe ili eventualno za daljnju prodaju radi popune kućnog budžeta, s time da se ne radi o uzgoju u velikim farmama već u manjim prostorima. I takvi uzgajivači susreću se s različitim problemima.

Prije samog prijama pilića neophodno je objekt pripremiti na način da se prvo mehanički očisti, a potom dezinficira nekim od sredstava za dezinfekciju (IZOSAN ili neki drugi klorni preparat, GENOX).

Poželjno je da objekt bude zagrijan na temperaturu od 33 do 35 stupnjeva C. Isto tako je poželjno da na podu bude odgovarajući pokrov (stelja). Temperatura vode ne smije biti niža od 20 do 25 stupnjeva C.

Netom zaprimljenim  pilićima (1 – 3 dana) poželjno je dati 2%-tnu otopinu šećera te vitamin C u količini od 0,5 gr/lit. Nema potrebe davati antibiotike. Osim korištenja GOTOVIH SMJESA koje se koriste u ishrani pilića, poželjno je u prvim danima, a  osobito nakon cijepljenja protiv atipične kuge peradi koja se obavlja oko 14-og tjedna starosti, u vodu dodati neke od vitamina (MUVISEL, BECEKASEL, NUTRISEL).

Obiteljska gospodarstva primjenjuju nekoliko varijanti u prehrani pilića, a najčešće su:

- BROSTARTER 22% + BROFINIŠER 20%,

- BROSTARTER 21% + BROFINIŠER 18%,

- BROSTARTER 22% + SUPERKONCENTRAT + ŽITARICE,

- BROSTARTER 21% + SUPERKONCENTRAT + ŽITARICE i

- SUPERKONCENTRAT + ŽITARICE.

Prilikom izrade vlastite hrane za piliće koja se sastoji od superkoncentrata i žitarica, neophodno je osobitu pažnju posvetiti jednakomjernom izmješavanju sastojaka kako bi se u pravilnom omjeru razrijedili svi finiji nutritivni sastojci (vitamini i minerali), a posebno sredstva za sprečavanje kokcidioze. Obzirom da je u malim gospodarstvima gotovo nemoguće proizvesti takvu mješavinu u kojoj će svi sastojci biti jednakomjerno raspoređeni, preporuča se korištenje gotovih smjesa TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec.

26.02.2017.

ARHIVA