Uzgoj lupinastog voća

ORAH

Vrlo je prilagodljiva biljna vrsta koja dobro uspjeva svugdje. Doduše, vrlo je osjetljiv na niske proljetne temperature u fazi početka vegetacije, ali to ne umanjuje njegovu “uspješnost”. Orah traži vlažno, duboko i hranjvima bogato tlo kao i blago kiselo tlo (5,0 – 7,5 pH).

 

 

Prije podizanja nasada treba osigurati dovoljne količine hranjiva, osobito fosfora i kalija. Računa se da je potrebno cca 10 mg/100 g tla fosfora i 20 mg/100 g tla kalija, no točne količine utvrditi ćete sa pouzdanošću tek nakon obavljene analize tla. Za ozbiljnu proizvodnju ne bismo savjetovali improvizacije. Potrebne količine gnojiva nadoknaditi ćete s odgovarajućom gnojidbom, bilo umjetnim (mineralnim) NPK ili organskim (npr. Italpollina koja gnojiva Gra-ma također drži u prodaji) gnojivom, s time da treba računati da u proljeće treba dati i dušik te još u svibnju, ukoliko je slab prirast. Kako orah postaje rodan, svake godine treba mu dati 100 kg/ha dušika, 60 kg/ha fosfora i 80 kg/ha kalija.

 

LJESKA

Ljeska uspjeva gotovo na svim tlima, ali će dati prave rezultate tek na tlima koja su bogata humusom i hranjivima. Što se tiče kiselosti, najbolja tla su ona s 5,0 – 7,5 pH.

 

 

Ljeska se uzgaja kao grm ili stablašica u gustom sklopu. Kada se uzgaja kao grm, treba joj dati u osnovnoj gnojidbi 90 kg/ha dušika, 60 kg/ha fosfora, 100 kg/ha kalija na način da osnovnu gnojidbu obavimo na jesen i prihranu dušikom na proljeće. Kod uzgoja u obliku stablašice treba udvostručiti količinu dušika (cca 180 kg/ha).

 

BADEM

Uzgaja se isključivo u mediteranskom okruženju. Treba cca 120 kg/ha dušika, 60 kg/ha fosfora i 150 kg/ha kalija. Osnovna gnojidba ide u jesen ili rano proljeće, s time da se biljke moraju prihraniti na proljeće (najkasnije do travnja).

 

 

 

 

 

ARHIVA