Gnojidba krumpira

Uzgoj krumpira (Solanum tuberosum L.) zahtjeva tla odgovarajućih pedoloških obilježja (bez stajaćih voda, itd.) te isto tako i odgovarajuću gnojidbu.

Krumpir apsorbira velike količine kalija, koji utječe na konačnu kvalitetu gomolja i njihovu otpornost. Apsorpcija fosfora (koji podiže otpornost na hladnoću i utječe na sadržaj škroba) maksimalna je u prvom stadiju razvoja biljke i zbog toga se mora unijeti prije sadnje, po mogućnosti u organskoj formi. Dušik je od velike, esencijalne važnosti za dobre kvalitativne i kvantitativne rezultate. Od ukupne količine, preporuča se unijeti 40% dušika prije sadnje i to organskom gnojidbom, a ostatak u prihrani.

Za proizvodnju od 35-40 tona/ha u prosječnim uvjetima, potrebno je oko 170 kg/ha N, 120 kg/ha P2O5 e 250 kg/ha K2O.

Prednosti i velike pogodnosti organske gnojidbe za krumpir su unos organske tvari, humusnih kiselina i aminokiselina što potiče rast biljke i utječe na njeno zdravlje, reducira pojavu umora tla i probleme povećanog saliniteta (problem tipičan za isključivo mineralnu gnojidbu). Unos kalcija poboljšava rast i formiranje gomolja, smanjuje pojavu truleži i povećava njegovu trajnost.

TLO SREDNJE TEKSTURE DO LAGANIJE, SIROMAŠNO ORGANSKLOM TVARI

VRIJEME I NAČIN PRIMJENE PROIZVOD KOLIČINA KOMENTAR
u fazi pripreme tla – rasipati po cijeloj površini, ukopati do 20 cm u tlo ililokalno u pripremi gredica, prije sjetve PHENIX 1,0-1,2 t/ha500-600 kg/ha unos organske tvari NPK6-8-15
za vrijeme sjetve AEGIS granulo 10 kg/ha mikorize potiču razvoj i ishranu biljke
1° zagrtanje Amonij. nitrat 100-150 kg/ha unos dušika
2° zagrtanje
15 dana nakon cvatnje, folijarno AUXYM 700 ml/ha potiče stvaranje gomolja i njihovu ujednačenost
svibanj-lipanj, folijarno, ponoviti 2-3 puta MYR kalcij+
MYR bakar
1,5-2 l/ha1-1,5 l/ha poboljšava kvalitetu gomolja, štiti od bakterija i plijesni

 

Kriteriji gnojidbe:
– Unos jedinica gnojiva korištenjem PHENIXA i ostalih Italpollina gnojiva može biti manji nego kod isključivo mineralne gnojidbe. To je zato što organski dušik, fosfor i kalij imaju 2-3 puta veću iskoristivost i učinkovitost nego oni iz mineralnih gnojiva

* Kao alternativa PHENIXU, na tlima bogatim kalijem, ali i jako kiselim, gdje su jaki procesi koji uzrokuju netopivost fosfora, može se koristiti GUANITO (1 t/ha), organsko gnojivo NP 6-15-3 s 10 % kalcija (CaO) i magnezijem.

** Amonijev nitrat može se zamjeniti ureom, kalcijevim nitratom ili kalijevim nitratom (prema potrebi) ili se može koristiti dušično organsko gnojivo DIX 10N (400-500kg/ha).

- U slučajevima kada su tla siromašna kalijem, preporučuje se unos kalijevog nitrata u prihrani ili kalijevog sulfata u pripremi tla.

KISELA TLA, SIROMAŠNA ORGANSKOM TVARI

VRIJEME I NAČIN PRIMJENE PROIZVOD KOLIČINA KOMENTAR
u fazi pripreme tla – rasipati po cijeloj površini, ukopati do 20 cm u tlo ililokalno u pripremi gredica, prije sjetve GUNAITO 0,8-1 t/ha400-600 kg/ha unos organske tvari NPK 6-15-3
za vrijeme sjetve AEGIS granulo 10 kg/ha mikorize potiču razvoj i ishranu biljke
1° zagrtanje Kalcijev nitrat 100-150 kg/ha unos dušika
2° zagrtanje
15 dana nakon cvatnje, folijarno AUXYM 700 cc/ha potiče stvaranje gomolja i ujednačenost
svibanj-lipanj, folijarno, ponoviti 2-3 puta MYR kalcij +MYR bakar 1,5-2 l/ha +1-1,5 l/ha poboljšava klvalitetu gomolja, štiti od bakterija i plijesni

Save

ARHIVA