Utjecaj klimatskih čimbenika na porast kukuruza

Sjetvu kukuruza ne obavljamo prije nego je temperatura tla dosegla 12°C. Ispitivanja su pokazala da je donja granica nicanja kukuruza pri temperaturi tla od oko 8°C.

 

Kako bi se eliminirao utjecaj niskih temperatura na nicanje kukuruza, sijemo ga na lakim tlima na 6 – 8 cm dubine, na teškim tlima na 3 – 5 cm dubine te na tresetnim tlima na dubinu od 6 – 10 cm.

 

Da bi zrno proklijalo, treba upiti 40 – 44% vode od svoje početne mase. Povećanjem vlažnosti zrno bubri. Minimalna vlaga u tlu pri sjetvi trebala bi biti oko 15 l/m² od produktivne vlage na dubini od 0-10 cm. U takvim će uvjetima klijanje započeti unutar 7 – 10 dana.

 

Klimatki podaci ukazuju da se na zapadu RH mogu uzgajati srednje rani, a na istoku srednje kasni i kasni hibridi.

 

Da bi kukuruz počeo intenzivnije rasti temperatura zraka mora biti veća od 13°C. U toj fazi kukuruz može podnijeti i slabije mrazeve, ali će niska temperatura zraka i povišena vlaga u tlu ostaviti negativnog traga na mladu biljku. Ukoliko se ne ošteti vrh biljke, kasnije će kukuruz “prebroditi” stres i nastaviti normalno rasti. Najintenzivniji rast korijena je kod temeperature tla od 24°C.

 

Nakon formiranja metlice utjecaj temperature na rast biljke nije od većeg značaja. No, visoke temperature (30-35°C) negativno će utjecati što će izazvati sušenje svile i aboraciju peluda, a posljedica će biti manja oplodnja i slabije razvijeno zrno.

 

Nakon toga nastupa faza oplodnje i zriobe u kojoj fazi raste omotač klipa, oklasak i zrno. U slučaju suše ili pomanjkanja hraniva, doći će do poremećaja fotosinteze, gubitka vode iz zrna i stabljike te do nesagledivih šteta, osibito ako stres potraje dulje. U fazi dozrijevanja, niske temperati učiniti će određene štete.

 

23.03.2013.

ARHIVA