Trainer biljne aminokliseline

Folijarni pripravak sa 100% biljnim (L) aminokiselinama

italpollina-specijalna-gnojiva

Brzo se apsorbira preklo lista i premješta unutar biljke. Djeluje za pola do jedan sat nakon primjene. Kada se biljka nalazi u fazi stresa ili je otežana sinteza aminokiselina, primjena tog pripravka omogućava značajnu uštedu u energiji (energija koju biljka mora uložiti da bi sama sintetizirala aminokiseline), oporavak i najpovoljnije uvjete za razvoj.

Djelovanje:

- ANTISTRESNI UČINAK – pomaže biljkama u stresnim situacijama bilo koje prirode (visoke i niske temperature, suša, nedostatak svjetla, štete od tuče i dr;

- FITOSTIMULATORSKI UČINAK – pospješuje razvoj biljke u najosjetljivijim fazama (rast, formiranje i debljina plodova i dr.);

- DOPRINOS ISHRANI – idealan kao dopuna tradicionalnoj gnojidbi jer se na taj način postižu visoki prinosi i najbolja kakvoća, a to se postiže zahvaljujući sadržaju brojnih bioaktivnih supstanci (aminokiseline, vitamini, huminske kiseline).

Trainer sadrži čak 26,3% slobodnih aminokiselina što ga apsolutno izdvaja od sličnih produkata.

Sastav: biljne aminokiseline 26,3%, N organski 5%, organska tvar 35,5%.

Preporučene doze: vinova loza 300 ml/hL vode; voće 300-350 ml/hL; maslina 250-300 ml/hL; jagoda 150-250 ml/hL; povrće 150-250 ml/hL (prskanje u 2-3 navrata)… Proizvod prikladan za ekološku (biološku) proizvodnju.

Proizvod na OMRI LISTED i ECOCERT LISTI.

Od sada i druge proizvode Italpollina (organska gnojiva, stimulatori i dr.) možete nabaviti u malim pakiranjima.

18.06.2017.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

ARHIVA