Suzbijanje grinja na voću i povrću

Preuzeto s www.syngenta.com
Grinje ili pauci su jedni od najopasnijih štetnika na voćkama i povrću, a često ih susrećemo na cvijeću i ukrasnom bilju. Veoma su sitni (0,3-1,0 mm ), neprimjetni na listu, a štete se pojave čim nastupe velike vrućine i suho vrijeme koje im pogoduje za razvoj. Imaju puno generacija i u svega mjesec dana mogu se toliko namnožiti da dovedu do sušenja i opadnja listova. Za nas su najznačajnije dvije vrste…… 

1. Crveni voćni pauk - Panonychus ulmi
Ovaj štetnik napada brojne voćne vrste (jabuka, kruška, breskva, jagoda i dr.). Razvoju ovog štetnika pogoduje toplo i suho vrijeme. Crveni voćni pauk u našim uvjetima ima šest do osam generacija na godinu.

Crveni voćni pauk se pretežito nalazi na naličju lišća. Na napadnutom lišću prvo se pojavljuju bijele ili žućkaste točkice koje se spajaju, a na kraju oštećeno lišće mijenja boju u smeđu ili bakrenu i suši se. Ličinke pauka su karakteristične narančaste do crvene boje, duge 0,3-0,4 mm.

 

Kako suzbiti pauka na voćkama?
Štetnik se suzbija samo ako pređe kritični prag štetnosti (2-3 pauka na 30 do 40% listova). Najbolje rješenje za suzbijanje crvenog voćnog pauka je Vertimec koji se koristi u kombinaciji sa okvašivačima Etalfix pro. Prskanje treba obaviti u ranim jutarnjim ili večernjim satima sa povećanim utroškom vode.

2. Koprivina grinja (pauk) Tetranychus urticae
Koprivina grinja najznačajnije štete čini na povrću rajčici, patlidžanu, krastavcu, dinjama, lubenicama, grahu i grašku. Često se susreće na cvijeću i ukrasnom grmlju. Ova grinja je mala, duga svega 1 mm (ne vidi se dobro bez lupe). Boja tijela varira od žućkaste do crvenkaste sa dvije tamne mrlje na leđima. Prve štete vide se na gornjoj strani najstarijeg lišća u obliku točkica bjelkasto-srebrnkaste boje (vidi sliku). Kako se napad pojačava točkice se spajaju, a list postaje mramoran i na kraju se osuši. Sa lišća pauk prelazi na plodove koje također oštećuje.

 

Zaštita povrća od pauka
U zaštitu se kreće kad se primijete prve točkice na gornjoj strani lista i pauci na naličju. Za suzbijanje koprivine grinje najbolji izbor je Vertimec 018 EC uz dodatak okvašivača Etalfix pro. Vertimec je veoma učikovit na pauka, ali ima odlično djelovanje na minere, tripsa i neke moljce.Karenca u većini povrtnih kultura je svega 3 – 7 dana. Sve ove osobine Vertimecu daju veliku prednost u odnosu na druge pripravke koji se koriste za pauka.

 

Najbolja kombinacija za suzbijanje pauka i tripsa:

Vertimec + Etalfix pro
6,0 – 8,0 ml u 10 l 

(0,6 – 1,25 l/ha)

2,0 – 5,0 ml u 10 l 

(0,10 – 0,25 l/ha)

Dozvoljeno u jabuci, krušci, breskvi, jagodi, malini, vinovoj lozi, rajčici, patlidžanu, paprici, krastavcu, dinjama, lubenicama, poriluku i celeru

ARHIVA