Štakori – štetnici na proizvodnim površinama

Štakori i miševi mogu učiniti velike štete na otvorenim proizvodnim površinama kao što su voćnjaci i povrtnjaci (zreli plodovi bresaka, nektarina i rajčica). Ovaj je problem izrazit na površinama koje su se tek privele kulturi jer su donedavno bile zapuštene, a  to su idealni uvjeti za nastanjivanje ovih štetnika.

Štete na povrću

Sivi štakor može učiniti ogromne štete u proizvodnji rajčica. Ne samo da se radi o prilagodljivoj i “pametnoj” životinjskoj vrsti, već sivi štakor može pojesti ogromne količine hrane, a isto tako učiniti i dodatne štete razvlačenjem hrane i zagađenjem izmetom. Štete su izraženije u uvjetima visokih temperatura kada štakor traži hranu s visokim udjelom vode, a to su upravo dozreli plodovi rajčice.

Štete na polju

Štakor će učiniti velike štete i na  žitaricama. Tako je u stanju u godinu dana pojesti i do 25 kg žitarica, a te štete su veće i zbog prije spomenutih razloga (zagađenje, razvlačenje hrane).

Suzbijanje na poljima

Suzbijanje nije nimalo jednostavan posao. Naime, štakor je vrlo oprezna životinja. Ukoliko se mamci razbacuju po površini, a to dolazi u obzir samo kod većih površina, onda se mamci mogu stavljati samo u zatvorene kutije da se otkloni mogućnost trovanja ljudi i drugih životinja. Uspjeh je veći što je kontrola sustavnija. Naime, nadzor nad sustavom trovanja je važan čimbenik u borbi protiv opvog opakog štetnika jer je važno mamce redovito nadopunjavati sve do trenutka kada ih štakori prestanu uzimati. Važno je prije i konzultirati se sa stručnim osobama jer nije isto suzbijati štetnike na otvorenom polju, u kući ili gospodarskim objetima. Nikako ne treba zanemariti niti mjeru koja se odnosi na redovito održavanje proizvodnih površina na način da se ne odlaže smeće zeleni otpad ili ostaci hrane.

U grubo, sredstva (mjere) suzbijanja mogu se podijeliti na dvije grupe:

1. mahanička sredstva

- ultrazvučni rastjerivač

- štakorolovke (metalne/plastiče sa ili bez mamca)

- ljepilo

- tunel štakorolovka/mišolovka

2. otrovi

- žitni mamci (Ratimor)

- meki mamci (Ratimor, Glodacid, Murin)

- pelete (Ratimor, Murin).

*** BIOCIDNI PRIPRAVCI, RABITI PAŽLJIVO. PRIJE UPORABE UVIJEK PROČITATI DEKLARACIJU I PODATKE O PRIPRAVKU.


Sve navedeno možete nabaviti u Gra-mi.

04.10.2015.

Save

ARHIVA