Samson Extra 6 OD novi herbicid

HERBICID * nikosulfuron 60 g/l + stabilizator + okvašivač                                          tekući koncentrat uljne suspenzije (SC)

 

SAMSON EXTRA 6 OD je novi herbicid namijenjen za suzbijanje korova u post emergence tretmanu u kukuruzu.

 

Viši sadržaj aktivne tvari te nova optimalna formulacija s novom generacijom stabilizatora i okvašivača, smanjuju dozu po hektaru,a  osiguravaju garanciju u suzbijanju najvažnijih korova u kukuruzu.

 

Uspješno suzbija:

JEDNOGODIŠNJE TRAVNE KOROVE

- koštan

- muharike

- divlje proso

- svračice

VIŠEGODIŠNJE TRAVNE KOROVE IZ RIZOMA I SJEMENA

- piriku

- divlji sirak.

 

Karenca 63 dana.

Pak 1 lit.

ARHIVA