Sadnja kasnog kupusa i problemi

Sadnja kasnog kupusa u 7. mjesecu nije toliko rizična po pitanju kupusne muhe, međutim ljetni je period zaštite od štetnika specifičan po visokom riziku napada štetnih gusjenica te u posljednjih nekoliko godina iznimno visokom porastu populacije kupsnog štitastog moljca.

Od štetnih gusjenica u ranoljetnom periodu istaknut ćemo vrstu malog kupusara (Pieris rapea). Štete od prve generacije ne moraju imati ekonomski značaj, međutim krajem prve dekade srpnja mogu se pojaviti i odložena jajašca druge generacije. Do 20. 7. (ovisno o području tj. fazi razvoja jajašaca) preporučujemo izvršiti tretiranje protiv ovog štetnika. Naglašavamo da je najefikasniji termin zaštite odmah pri prvoj pojavi gusjenica tj. čim se primijeti piljenje gusjenica iz jajašaca.

Karate Zeon ili Actellic ostvarit će odlično djelovanje na izašle gusjenice. Preporučujemo dodatak ovlaživača Etalfix Pro radi boljeg prianjanja uz površinu lista.

Osim malog kupusara, gusjenice lisnih sovica također mogu pričiniti značajnu štetu, međutim zasad ne biljžimo njihovu značajniju pojavu ove godine, a opasnost svakako raste kako prelazimo u drugi dio ljetnog perioda.

Kupusni štitasti moljac (Aleyrodes beassicae) dolazi iz grupe štetnika takkozvanih „bijelih mušica“ koji najviše muke zadaju proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru. Međutim posljednjih se godina u našim uzgojnim područjima kupusnjača redovito razvija jaka populacija kupusnog štitastog moljca. Valja naglasiti da se ne radi o istim vrstama koje pričinjaju štete na plodovitom povrću u zaštićenim prostorima (Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci), već o vrsti Aleyrodes proletella karakteričnoj uglavnom za biljke domaćine iz porodice krstašica. Vrsta kod nas posebice favorizira kelj, međutim razvija se u jakim populacijama i na ostalim kupusnjačama. Direktne štete od sisanja na biljkama nisu toliko značajne koliko narušavanje kvalitete pojavom gljiva čađavica i prisustvom mnoštva ličinki „priljepljenih“ na naličju lista.

Ključ uspjeha u održavanju niske brojnosti ovog štetnika je pravovremena primjena insekticida. Treba napomenuti da jednom kada populacija počinje brzo rasti, djelovanje insekticida je značajno manje vidljivo nego u početku razvoja populacije. Otegotnu okolnost u zaštiti od ovog štetnika predstavlja činjenica da se ličinke i nimfe ovog štetnika nalaze uglavnom sa donje strane lista gdje kontaktni inekticidi teško dopiru.

Za početna tretiranja protiv ovog štetnika preporučujemo insekticid Actellic koji će, osim na kupusnog štitastog moljca, ostvariti i djelovanje i na štetne gusjenice. Prednost Actellicu nad ostalim insekticidima daje njegovo djelovanje putem pare pa na taj način aktivna tvar dospijeva i do štetnika na naličju listova.

Za izmjenjivanje u programu zaštite sa Actellicom korisni su pripravci iz grupe neonikotinoida te Karate Zeon.

 

(Preuzeto sa stranica Syngenta)

ARHIVA