ROFIX OPTIFLEX 1K

RÖFIX OPTIFLEX 1K jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procjedne vode u podnožju na prethodno pripremljenom TIS-u.

1K

Kao hidroizolacija u dodiru s tlom gdje se ne zadržava voda, prema DIN 18195/dio 4+5 (nanosi se u najmanje 2 premaza debljine od po 1mm – 1. sloj mora biti suh).

Kao hidroizolacija u dodiru s tlom gdje se zadržava voda, prema DIN 18195/dio 6+7 (nanosi se u najmanje 3 premaza debljine od po 1mm – prethodni slojevi moraju biti suhi).

RÖFIX OPTIFLEX može se nanositi kao hidroizolacijska armaturna masa s RÖFIX P50 staklenom mrežicom, ako je EPS izolacijska ploča za podnožja prethodno pripremljena (u sustavu ispitanim) mortom za lijepljenje i armiranje (npr. RÖFIX Unistar LIGHT). Hidroizolacija RÖFIX OPTIFLEX-om se nanosi oko 10 cm ispod zalijepljene izolacijske ploče za podnožja (prethodno obrađene mortom za lijepljenje i armiranje) i ide do oko 5 cm iznad nivoa terena (zona špricanja). Obratiti pozornost na nacionalne norme.

Ne primjenjivati na gispanim građevinskim materijalima, drvnim materijalima, metalima, laganim građevinskim pločama od vlakana drvene vune, mješovitim zidovima, plinobetonu s negativnim tlakom vode. Obratiti pozornost na važeće smjernice i norme npr. ON 2209, ON 3692, DIN 18195 “Hidroizolacija građevinskog objekta” i ZDB-listove.

Za lijepljenje i armiranje grubo rezanih suhih ploča za podnožje (EPS-P/XPS-R).

Za lijepljenje fasadnih dekorativnih profila. Za povezanu hidroizolaciju (npr. ispod keramičkih obloga) koristiti RÖFIX AS 345.

18.06.2017.

Save

Save

ARHIVA