RIBIZ – proljetna rezidba i uzgoj

RIBIZ je “zahvalna” biljka – uz malo pažnje dugo godina će davati plod.

 

Ribiz možemo uzgajati kao slobodno rastući grm ili na žici (armaturi).

 

Da bi bio zdrav i dugo rodio treba, između ostalog, voditi brigu o pravilnoj i redovitoj rezidbi. Njegova rodnost i kakvoća plodova pa time i dugovječnost u izravnoj su vezi s redovitim i pravilnim orezivanjem.

 

Rezidbu ribiza treba obaviti u rano proljeće, dok pupovi još ne nabubre.

 

Crveni i crni ribiz sa strane “puštaju” jednogodišnje izboje na dvogodišnjim granama (cca 20 cm). Nikako nije preporučljivo orezivanje sredine grma, ali se ne bi smjele ni ostavljati grane starije od 5 godina.

 

Kod crnog ribiza se ostavljaju izboji koji rastu iz tla, koji su različite starosti, ali najviše 5 godina. Svake se godine dvije stare grane zamjenjuju dvjema novijim granama. Ostale izboje treba ukloniti. Uvijek treba odabrati najsnažnije grane koje se ostavljaju kako bi podnijele teret roda.

 

Crveni ribiz se orezuje na način da se ostavljaju jednogodišnji izboji dugi 10 do 15 cm koji će se kasnije razgranati. Najveći je urod na bočnim granama pa stoga na svakoj “nosivoj” grani treba u razmaku od 10 cm ostaviti po jedan bočni izboj koji će dati rod. Preostale bočne grane se prorjeđuju i ostavljaju s 1-2 ili 5-6 pupova. Ostale prekobrojne grane se skraćuju na izboje duge 2 cm.

 

U GRA-MI potražite dvogodišnje i trogodišnje sadnice ribiza.

ARHIVA