Paulonija sadnice

paulonija

 

PAULOWNIA ELONGATA – drvo budućnosti.

 

Najbrže rastuće drvo, od sijanja pa do visine 20 m i promjer 40-50 cm treba joj sedam godina – za 7 godina, ako se zadovolje sve potrebe,  možete dobiti 1 m³ drveta (npr. na hektaru 500 sadnica nakon 3 godine će dati 80 t drvne mase!).

 

jednom posječeno ponovno će porasti iz panja!

 

Drvo pulonije je ioznimno čvrsto i lagano te se lako boji. Ima široke listove pa je idealno za “pravljenje” hladovine.

 

Paulonija je i važno medonosno drvo.

 

Paulonija u pravilu podnosi temperature od -20 do + 47°C, treba joj 500-3000 mm padalina na godinu, ali za idealnije uvjete uzgoja svakako je potrebno cca 27°C u uvjetima intenzivnog rasta te cca 700 mm padalina. Treba puno sunca.

 

24.07.2015.

ARHIVA