Prodaja sredstava za zaštitu bilja

sredstvo za zaštitu bilja

Člankom 27. st. 7. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe presticida (NN 142/2012) određeno je da se prilikom svake prodaje sredstva za zaštitu bilja na računu o kupnji obavezno navodi broj iskaznice kupca tog sredstva (cit.:”(7) Na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja navodi se broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo za zaštitu bilja i osobe koja je kupila sredstvo za zaštitu bilja.“). Radi se o iskaznici koju ima (treba imati) svatko tko je pristupio osposobljavanju i potom položio ispit iz održive uporabe pesticida. To vrijedi od 26.11.2015. godine.

Naravno, kako to kod nas obično biva, iskznice nema nitko, a ne zna se ni kada će biti izdane (kažu – uskoro!)!

Posljedično, to znači da nitko više ne može kupiti sredstvo za zaštitu bilja, ni oni koji imaju stare iskaznice, ali ni oni koji su položili ispit te imaju o tome samo potvrdu! A ni trgovci ne smiju prodavati sredstva za zaštitu bilja jer ni oni nemaju iskaznice! I što sada? Naši su se ljudi snašli pa se tako ide u Sloveniju jer su tamo sredstva jeftinija (PDV je bitno niži) i nitko ih ne pita za iskaznicu! Ali Slovenci ne pitaju za iskaznicu ni svoje građane! A Slovenija je članica EU!

No, u Ministarstvu su se snašli. Uvidjevši problem, Ministarstvo (Sektor inspekcija u poljoprivredi) je dana 26.11.2015. godine izdalo “pojašnjenje” namijenjeno inspektorima o tome kao postupati u ovoj doista glupoj situaciji. U skraćenom obliku isto je objavljeno na web-u Minsitarstva u obliku priopćenja koje donosimo u cjelini:

“Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja,

Vezano uz odredbu članka 27. stavka 7. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (“Narodne novine”, broj 142/2012), po kojoj ste na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja obvezni navesti broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo i broj iskaznice osobe koja je kupila sredstvo, obavještavamo vas da svaki distributer sam za sebe treba osigurati ispis brojeva iskaznica na računu.

Način ispisa brojeva iskaznica na računu nije zadan (propisan), tako da to možete riješiti kako vama najbolje programski odgovara.

Dok iskaznice ne budu tiskane, što se skoro očekuje, upućujemo vas da, uz provjeru osobne iskaznice kupca, obavezno provjeravate i na račune ispisujete serijski broj potvrde o položenom ispitu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja. U slučaju kada je kupac ovlašteni predavač, uz provjeru osobne iskaznice kupca, obavezno trebate provjeriti i na račune ispisati klasu rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača, koje je izdalo Ministarstvo poljopriovrede.

Ako vam drugačije ne odgovara, te podatke iznimno možete ispisati ručno na poleđini računa ili voditi evidenciju o prodaji u bilježnici, koju ćete moći predočiti inspektoru kada vas zatraži.”

I sve bi to bilo u redu, kada tumačenje i uputa upućena inspektorima te distributerima ne bi predstavljala najgrublje kršenje odredbi Pravilnika pa i drugih propisa. Naime, ovdje se sugerira da bi distributeri (trgovci) morali na račune ispisivati broj potvrde ili ustrojiti posebnu evidenciju o tome. Međutim, to Pravilnik jednostavno ne predviđa pa trgovci takvu obvezu nemaju niti im je itko mimo propisa ne može nametati! Jednostavno, ne možete tumačiti nešto što nije predviđeno odnosno propisano i time nametati nekome nekakvu novu obvezu. Nadalje, sugerira se da bi trgovci trebali provjeravati osobni identitet kupca kroz provjeru osobne iskaznice kupca. Po kojem to propisu trgovci smiju provjeravati osobni identitek građana!? Po niti jednom! Pa nisu oni policija!

I tako su se naši birokrati opet zapetljali, u sasvim dobroj i poštenoj namjeri da riješe problem koji su sami izazvali. Postavlja se pitanje, zar ne bi bilo jednostavnije da je ministar izmijenio Pravilnik na način da je odredio neki novi rok ili da je izdano uputstvo da se do daljnjeg neće o tome provoditi upravni (inspekcijski) nadzor i neka prodaja ide po starom?! U ovom trenutku kada prodaja zaštitnih sredstava nije tolika sve može “držati vodu”, ali što će biti kada krene masovna prodaja, a iskaznica neće biti? Ili će ih biti? Ne, ovakva razina pravne nesigurnosti nije prihvatljiva.

No, ima tu još jedan problem. Daleko veći. Naime, ovo sve skupa odnosi se na tzv. profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja. Što je s tzv. malim korisnicima? Za njih su uvoznici trebali osigurati adekvatna sredstva i s time Ministarstvo nema baš ništa. No, u RH takvih sredstava ima tek nekoliko (manje od deset). I ljudi će očito morati i moći kupovati u Sloveniji, i to slobodno, jer ih tamo nitko ništa ne pita, a nije za očekivati da će se svi prebaciti na tzv. ekološke preparate. A o tome bi ipak trebalo razmišljati.

10.01.2016.

ARHIVA