Priprema selekcioniranog vinskog kvasca

Stručnjaci preporučuju da se nikako ne dodaje kvasac u mošt bez prethodnog razmožavanja pa je potrebno prvo rehidrirati (ponovno dodati vodu) tek potom razmnožiti selekcionirani vinski kvasac!

Dan prije berbe za svakih 100 l mošta neophodno je izdvojiti 1 – 1,5 l mošta. Tako izdvoje i nesumporenog mošt se prokuha cca 10 min kako bi se izvršila njegova potpuna sterilizacija. Na tako prokuhani, a potom ohlađeni mošt (na 18 do 20 stupnjeva C) dodamo pripremljene kvasce. Ukoliko mošt nema barem 15% sladora potrebno ga je dosladiti do 15%.

Prije nego kvasce dodamo u prokuhani i ohlađeni mošt, neophodno ih je rehidrirati (dodati im vodu) kao što smo u uvodu napomenuli.

Na 100 l budućeg mošta pripremimo 20 – 30 g selekcioniranog visnkog kvasca i dodamo ga u trostruku količinu mlake (35 do 37 stupnjeva C) vode i ostavimo ga 15 do 30 minuta i nikako dulje. Tako rehidrirani kvasac stavimo u ranije pripremljeni mošt (prokuhani i ohlađeni) i sve to ostavimo 6 – 24 sata da se razmnoži. Potom pripremljeni kvasac rasporedimo  po bačvama. Vjerujemo da znate, ali ponavljamo, bačve se pune do 4/5 volumena, kako uslijed vrenja ne bi došlo do prelijevanja bačvi.

Slično pripremamo kvasce za naknadno vrenje mošta, a što možemo postići samo ukoliko u moštu nema više od 0,8 g/l hlapive octene kiseline. Jedina razlika je u tome da mošt treba kuhati minimalno 15 – 20 min odnosno, dok sav alkohol ne ispari.

VEZANI ČLANCI:

Proizvodnja vina i selekcionirani vinski kvasci i enzimi

10.09.2017.

ARHIVA