Preporuke za gnojidbu vinograda organskim gnojivima

 

PODIZANJE NOVOG NASADA

 

VRIJEME PRIMJENE PROIZVOD DOZA BIO NAPOMENE
Gnojidba cijelog vinograda BIO-REX 

stajnjak

1,5-2,0 t/ha DA unosi organsku tvar i povećeva biološku plodnost tla
U presađivanju AEGIS ARGILLA 4 kg/500 

cjepova

DA mikorize potiču razvoj biljke i njenu otpornost na klimatske stresove i bolesti

Za vrijeme presađivanja

ili odmah nakon

GUANITO 

organsko gnojivo

NPK 6:15:3+Ca+Mg

0,3-0,6 t/ha DA lokalizirana gnojidba u redove
Od svibnja do kolovoza TRAINER i/ili 

MYR Micro

1,5-2,0 l/ha DA ponoviti tretman 2-3 puta za podržani razvoj biljke

 

VINOGRAD U RODU

 

VRIJEME PRIMJENE PROIZVOD DOZA BIO NAPOMENA
Gnojidba tla PHENIX 

organsko gnojivo

NPK 6:8:15+3 Mg

0,4-0,8 t/ha

DA

cjelovita i uravnotežena gnojidba tla; visok sadržaj kalija (ne klorida!)
Prije cvatnje, na početku 

faze šare i 15 dana nakon

drugog tretmana

AUXYM 

prirodni fitostimulator

700 ml/ha

DA

poboljšava kvalitetu grožđa (koncentraciju šećera, produžuje grozd, poboljšava 

obojenost, sadržaj polifenola i dr.)

Početi nakon cvatnje SCUDO 

gnojivo na osnovi

bakra s biljnim

aminokiselinama

1-3 l/ha

povećava otpornost i učinkovito djeluje protiv peronospore
Kod pojave simptoma 

nedostataka (kloroza)

MYR MICRO 

+

MYR CLOROSI

1,5-2 l/ha DA folijarni tretman; ponoviti 2-3 puta u razmaku od 10 dana, ovisno o potrebama
Od debljanja boba do početka 

faze šare

NUTRYMIR NPK 

4:4:10+mikroelementi

3-5 l/ha povećava kvalitetu grožđa

 

BIO – preparat dozvoljen u biološkoj proizvodnji

 

 

***Preporučene doze su okvirne i odnose se na tlo u prosječnim uvjetima. Mogu varirati u odnosu na tip tla, tehniku uzgoja, sortu, klimatske uvjete, itd. Preporučuje se provesti analizu tla prije usvajanja plana gnojidbe.

 

POVEZANI ČLANCI:

– Italpollina – Specijalni proizvodi

– Italpollina – vrhunska hranjiva za višu razinu ishrane

– Gnojidba borovnica organskim gnojivima

– Plan gnojidbe i prihrane voćnjaka organskim gnojivima

– Kako riješiti problem nedostatka humusa u tlu

– Plan gnojidbe i prihrane vinograda organskim gnojivom

– Guanito – organsko gnojivo s visokom količinom organskog dušika i fosfora

– Što smo morali naučiti iz ovogodišnje suše?

– Organska gnojidba tla pred sjetvu

– Što je to OMRI Lista?

– PHENIX vrhunsko organsko peletirano gnojivo za jesensko – zimsku prihranu tla

– SCUDO – stimulator obrane – tekuće gnojivo na osnovi bakra u helatnom obliku s biljnim aminokiselinama

– Auxym – biljni stimulator biljnog porijekla – idealan za rješavanje stresnih situacija

– Biljne aminokiseline – uloga i značaj u ishrani biljaka

– Biljni stimulatori (fitostimulatori)

– Uzgoj jagoda

– PHENIX – organsko gnojivo

– GUANITO (ptičji gnoj)

– ITALPOLLINA dehidrirani pileći gnoj

– Organska gnojidba II.

– Još nije kasnu za gnojidbu vinograda i voćnjaka organskim gnojivima

ARHIVA