Pravila držanja akvarijskih ribica

 

Pri komponiranju sadržaja vašeg akvarija  pozornost treba posvetiti i činjenici da neke ribice mogu biti zajedno, a neke jednostavno ne. Nadalje, kada odlučujete koje biljke i ribice ćete staviti zajedno, morate biti potpuno sigurni da su njihove potrebe za sastavom vode i temperaturom potpuno ili barem približno  iste.

Najpoznatiji tip akvarija je ZAJEDNIČKI akvarij. Tropske ukrasne ribice iz različlitih porodica i vrsta drže se zajedno u jednom akvarijus  toplom vodom.Uz zajedničke, postoje i POJEDINAČNI akvariji, UZGOJNI i tzv. BIOTOPNI akvarij.

 

ZAJEDNIČKI AKVARIJ (Azija)

- moguće vrste ribica: Zebrafish, Danio rerio (držati ih u skupini); Borbena ribica, Betta splendens (mužjaci nisu međusobno kompatibilni); Patuljasti Gourami, Colisa laila (mirna priroda); Herlequin Rasbora, Trigonostigma  (Rasbora) heteromorpha (držati ih u mnoštvu); Kuli, Pangio kuhili (ribice koje žive na dnu držati u malim skupinama)

- osnovna hrana: npr. TetraMin i TetraPro

- posebne hrane: tetra TabiMin, TetraMenu Food Mix

- grickalice: Tetra FreshDelica

 

ZAJEDNIČKI AKVARIJ (Južna Amerika)

- moguće vrste ribica: Ram Ciklid, Mikrogeophagus ramirezi (zahtjevne vrste, držati u paru, teritorijalne posebno za vrijeme mriještenja); Angelfish, Pterophyllum scalare (za velike – visoke akvarije, stroga pravila partnerstva, teritorijalne i agresivne, posebice za vrijeme mriještenja); Pristellla Tetra, Pristella maxillaris (mirna ribica koja živi u skupini); Royal Pleco, Panaque (može narasti do 20 cm duljine); Corydoras, Corydoras sp. (držati u skupinama, hrani se po dnu);

- osnovna hrana: npr. TetraMin, TetraPro

- posebne hrane: npr. Tetra PlecoMin, Tetra TabiMin

- poslastice: npr. Tetra DeliciaMix

 

DISKUS

- voda u akvariju trebala bi biti mekana ili lagano kisela, a temperatura od 27 do 29 stupnjeva C. Na dno akvarija staviti sitni šljunak, korijenje i biljke

- moguće vrste ribica: Diskus Symphysodon aequifasciatus (ne držati zajedno sa živahnim vrstama, teritorijalni u vrijeme mriještenja, žive u parovima); Neonke, Paracheirodon axeloridi (mirna ribica, živi u skupinama); Blackline, Penguinfish Thayeria (mirna ribica, živi u skupinama); Corydoras, Trigonostigma Corydoras sp. (držati u skupinama, hrane se pri dnu)

- osnovne hrane: npr. TetraDiskus Staple Food, TetraMin, TetraPro

- posebne hrane: npr. TetraDiskus Energy Food, Tetra PlecoMin, Tetra TabiMin, TetraDiskus Breeding Food

- poslastice: Tetra FreshDelicia

 

ŽIVORODNE RIBICE

- ne bi se smjele držati u mekoj ili kiseloj vbodi. Uzmite u obzir veličinu akvarija jer se te ribice uspješno razmnožavaju

- moguće vrste ribica: Gupi, Poecilla reticulata (mnogiu ih je dostupno za kupnju); Platy, Xiphophorus maculatus (puno razl. boja); Black Molly, Poecilla sphaenops (zahtijevaju temperatutu ne ispod 25 stupnjeva C); Swordatail, Xiphophoorus helleri (mnogo razl. boja i oblika, samo mužjaci imaju “mač”); Corydoras, Corydoras sp. (držati u malim skupinama, hrane se pri dnu)

- osnovne hrane npr. TetraMin, tetraMin Mini, TetraMin Baby

- posebne hrane: npr. TetraPhyll

- poslastice: npr. Tetradelica, TetraGuppy

 

AKVARIJ ZA CIKLIDE

- njega ciklida može biti zahtjev. U obzir se mora uzeti ograničeno držanje imogućnost socijalizacije koji su uvjetovani njihovom agresivnosšću i socijalnim ponašanjem. Samo jako robusne biljke mogu živjeti u akvariju zajedno s ciklidima

- moguće vrste ribica: Firemouth, Thorichthys meeki (držati u paru, teritorijalne i agresivne); Tropheus, Tropheus sp. (držati u većim skupinama); Urau, Urau amphiacanthoides (dože narasti do 30 cm dužine, nisu prikladni u vrijeme mriještenja); Oscar, Astronotus ocallatus (može narasti do 30 cm duljine, teritorijalni i agresivni); red Oscar

- osnovne hrane: npr. TetraMin, TetraPro

- posebne hrane: npr. TetraCichlid Large Flakes, TetraCichlid Sticks

- poslastice: npr. TetraCichlid ShrimpSticks

 

07.08.2016.

ARHIVA