SVE ZA POLJOPRIVREDU

IZDVOJENI PROIZVODI

NOVOSTI, ZANIMLJIVOSTI, SAVJETI

šljiva2
Ljetna rezidba voćaka

Ljetna rezidba je važna za pravilno formiranje krošnje i veću kvalitetu plodova.

jabuke2
Crvljivost plodova jabuke

Jabučnog savijača možemo suzbijati i ljeti.

grožđe
Prihrana vinograda ljeti

Folijarna prihrana se pokazala iznimno učinkovitim oblikom za nadoknadu hraniva koje biljke otežano primaju iz tla.

tikvice2
Propadanje lista tikvenjača

Tikve kao u ostalom i cijeli rod tikvenjača rado napadaju iste bolesti – plamenjača i pepelnica.

paprike3
Trainer biljne aminokliseline

Kada se biljka nalazi u fazi stresa ili je otežana sinteza aminokiselina, primjena TRAINER-a omogućava brz oporavak i najpovoljnije uvjete za razvoj.