Poboljšanje strukture tla u vrtu

Uslijed intenzivne eksploatacije ili neracionalne primjene umjetnih (mineralnih) gnojiva, stanje tla u našem vrtu može se bitno pogoršati, a što mće imati za posljedicu nizak urod, prisutnost bolesti i opće razočarenje, bez obzira na uloženi trud i sredstva.

 

Kako poboljšati strukturu tla u vašem vrtu?

 

 

Odgovor se svodi na podizanje razine humusa. Zbog čega? Dizanjem humusa tlo postaje tamnije pa se lakše zagrijava, tlo postaje rastresitoi i prozračno, lakše akumulira vlagu, a  značajno se podiže i mirobiološka aktivnost u tlu.

 

Postoji nekoliko vrlo efikasnih i financijski isplativih varijanti koje vam možemo predložiti, a sve što vam je za to neophodno možete naći u Gra-mi.

 

Jedna od varijanti je spravljanje humusne mješavine od 3 dijela zrelog stajskog gnoja (ili kompost), jedan dio pijeska te jedan dio treseta. Treset možete koristiti onaj koji je unaprijed pakiran za tu namjenu po vrlo povoljnoj cijeni (npr. 250 litarsko poakiranje treseta “Torba baltica di sfagno”baltički treset).

 

Drugi pristup je da u tu svrhu koristite unaprijed pripremljena organska gnojiva u obliku peleta (dehidrirano organsko gnojivo). Gra-ma za tu namjenu ima tri takva proizvoda BIO-REX, ITALPOLLINA i FRUTORTO . Radi se o dehidriranom organskom gnoju (konjski, goveđi, kokošji, pileći s dodatkom humičnih i fulvičnih kiselina, dušikom, fosforom i kalijem te nekim drugim elementima u organskom obliku). Primjera radi, 150 kg gnojiva Bio-rex zamijeniti će 1.500 kg zrelog stajskog gnoja! Više o tome potražite na našim stranicama 8tekstovi o organskoj gnojidbi ili na naslovnici proizvodi Italpollina).

 

06.04.2013.

 

ARHIVA