Plan organske gnojidbe

Izrada plana (organske) gnojidbe omogućuje svakom proizvođaču odrediti strategiju koja će osigurati optimalne performanse i učinkovito upravljanje gnojidbom, što znači pravodobnu primjenu adekvatne količine potrebnog gnojiva. To na poslijetku pridonosi profitabilnosti proizvodnje, ali i smanjuje rizike od zagađenja okoliša promicanjem uravnotežene i racionalne primjene gnojiva.

 

 

Planiranje i simulacija rezultata provodi se svake godine, parcela po parcela.

 

Prije svake intervencije neophodno je znati status plodnosti tla  kod čega je redovito uzorkovanje i slanje tla na analizu ključna mjera čime se definira prehrambeni potencijal tla.

 

Važno je ispravno procijeniti i spsobnosti biljaka da apsorbiraju hraniva. Pokazatelji tih performansi u odnosu na referentne vrijednosti daju trendove. Ali, to nije dovoljno da bi se najbolje prilagodila strategija gnojidbe. Dodatne analize dati će nam vrijedne informacije:

- analiza izbojaka i grana: procjena gnojidbe tijekom prošle godine i priprema za iduću godinu, uključujući i analizu rezervi za početak sezone. Na temelju dobivenih rezultata moguće je da će biti neophodno preispitati potrebe kulture i intervenirati ranije kako bi se osigurao dobar rast;

- analiza lista i peteljki: praćenje nutritivnog statusa te procjena spsobnosti biljke da apsorbira hraniva u datom trenutku – definiranje prehrambenih potreba biljke u realnom vremenu;

- analiza ploda: kvantificirati potencijal godine i proizvodna ograničenja uzimajući u obzir kvalitativni aspekt i budućnost proizvodnje – definiranje prehrambenog potencijala prije berbe.

 

Gnojidba je bitna komponenta održive poljoprivrede koja poštuje okoliš. Po srijedi je jasan koncept, a cilj je očuvanje okoliša i optimalizacija gnojidbe (prava količina u pravo vrijeme!). To ima tri značenja:

- globalno – uzimajnje u obzir svih čimbenika koji utječu: tlo, biljke – kultura, klimatski uvjeti, vodni uvjeti, dostupnost hraniva…;

- za gnojidbu – uzimajući u obzir sve hranive tvari , njihovu dostupnost u tlu i organsko stanje tla (humus);

- za praćenje – uzimajući u obzir sve potrebe nasada tijeklom svih razvojnih ciklusa.

 

Naznačeni koncept traži fleksibilan pristup i ima mnogo prednosti:

- standardizira analitičke metode,

- nezavisno savjetovanje od strane kvalificiranih stručnjaka,

- nema vremenskih ograničenja za uzorkovanje i analize,

- smanjenje važnosti savjeta “lokalnih čimbenika” i ovisnosti o “lokalnim podacima”

- jednostavna distribucija savjeta i dostupnost velikom krugu onih kojih se to tiče (razmjena mailovima, okružnicama, web…)

- istinsko partnerstvo s distributerima.

 

Što savjetovati? Eto nekoliko jednostavnih savjeta koji su u biti svojevrsna “kodifikacija” (kompilacija) svega što možete o toj temi naći na našoj stranici. Vrlo je važno planirati potrebe za gnojivima, ali je to vrlo rizično činiti bez potrebnih (sa)znanja kao što su zahtjevi kulture, pedološki i klimatski faktori itd. No, sve do sada rečeno i napisano omogućuje nam da razvijemo određenu strategiju u organskoj gnojidbi, a koja bi pojednostavljeno izgledala ovako:

 

- održavanje potrebne količine humusa u tlu = BIO-REX

- poticanje biološke aktivnosti u tlu = ITALPOLLINA

- jačanje korijenovog sustava pod mikoriznim okriljem = AEGIS SYM MICROGRANULO

- osiguranje visoke proizvodnje,a  da se pri tome zadrži dobro biološko funkcioniranje tla: PHENIX i dr.

- pomoć za dobar start = GUANITO

- za rast i svladavanje svakog stresa = TRAINER

- podrška fotosintezi u nepovoljnim uvjetima = MYR IRON (Fe, problemi s klorozom) ili

- eliminiranje problema kod cvatnje: MYR BORON (B)!

 

29.12.2012.

ARHIVA