Plamenjača u povrtnjaku

Plamenjaču izaziva patogena gljivica iz rodova Peronospora, Phytophtora, Pseudoperonospora i dr. radi se o najrašireniojoj bolesti u našem vrtu koja napada ne samo povrtne kulture, već i cvijeće, voćke, vinovu lozu…

 

Plamenjača rajčice

 

Javlja se u obliku sivih i tamnih pjega i to prvo na donjim listovima. Nakon nekog vremena pjege potamne i osuše se. Napada i plod pa na plodu možemo primijetiti tamna udubljenja (pjege) brončane boje.

 

Plamenjača krumpira

 

Javlja se na svim dijelovima biljke. Kada se poajvi na listu – javlja se u obliku žute pjege koja s vremenom potamni te se list osuši. Na poleđini lista javlja se bijela presvlaka. na gomolju se javljaju sivkaste udubljene pjege koje se šire pa plod propada. Najači napad bolesti je pred cvatnju.

 

Kao prevenciju, predlažemo provođenje plodoreda, uništavanje biljnih ostataka i osiguranje prozračnosti.

 

Jedno od mogućih “kemijskih rješenja” je vrlo prisutan preparat (fungicid) EQUATION PRO (kombinirani lokalno-sistemični proizvod). Ovaj preparat djeluje preventivno i kurativno. Preparat primijenjujemo vrlo rano, kako bi prevenirali bolest. U svakom slučaju, kad se bolest pojavi, preparat primijeniti najkasnije 1 dan (rajčica i krumpir) po pojavi simptoma. Koristimo ga u koncentraciji 40 g na 1000 m² u intervalima 8-10 dana.

 

Preparat se koristi za suzbijanje plamenjače kod tikvica, krastavaca i dinja.

 

OPREZ: Strogo se pridržavati uputa koje prate proizvod!

 

26.06.2016.

ARHIVA