Plamenjača

Plamenjaču izaziva patogena gljivica iz rodova Peronospora, Phytophtora, Pseudoperonospora i dr.

 

Sa velikom sigurnošću možemo reći da je plamenjača bolest koja najčešće napada naše usjeve (plamenjača u krumpiru, luku, češnjaku, rajčici, vinovoj lozi, salati…) i pričinja ogromne štete.

 

Do sada smo uglavnom govorili o zaštiti (i prevenciji) kemijskim sredstvima koji je postupak uvijek opasan i rizičan jer se u pravilu radi o primjeni sredstava koja su opasna po zdravlje ili okoliš, s duljim ili kraćim rokom karence. Osim toga, korištenje takvih sredstava gotovo da je neprihvatljivo u našim malim vrtovima ili na okućnici.

 

Kako bismo izbjegli pretjeranu uporabu kemijskih sredstava koja su u biti otrovi, Gra-ma predlaže jednu “kombinaciju”, koja je provjerena u praksi, u biti je “ekološka”, a sastoji se od već poznatih proizvoda iz linije ITALPOLLINA organskih gnojiva. Dakle, kao odličan način borbe protiv plamenjače predlažemo formulaciju za 100 litara vode:

- SCUDO 9% organski bakar s aminokiselinama (bez karence!) – 1 dcl

+

- PHOSPHIT ONE3 dcl.

 

Prskanje ponoviti kroz 7 dana.

 

Uz navedene preparate, u Gra-mi možete naći i biljne ekstrakte u obliku biljnih ojačivača koji bi trebali pomoći u borbi s plamenjačom npr. ektrakt preslice, bazgeBUD ROT STOP i dr.

14.05.2017.

ARHIVA