Pelargonije i bakterioza

Kada se još tijekom proljeća, kada nastanu prve vrućine, a i tijekom ljeta, pelargonije počnu sušiti usprkos svoj njezi – onda je vjerojatno riječ o bakteriozi koja napada i viseće i uspravne pelargonije. Bolest će na temperaturi nižoj od 20 stupnjeva, ako je prisutna,  mirovati, a pojaviti će se kada se temperature dignu i poveća vlažnost zraka. To će biti onda kada sadnice iznesemo van.

Bolest napada sve organe biljke.

Na listovima će se bolest pojaviti ili na naličju (kao prozirne pjege) ili kao uvenuće rubova lista. U oba slučaja list će uvenuti, a bolest će se proširiti. Bolest će ući i u stabljiku te će se tako proširiti kroz cijelu biljku.

Na stabljici će se pojaviti u obliku tamnjenja provodnih snopova koji naposlijetklu pocrne, nakon čega će bolest napredovati pa će se biljka i osušiti. Trulež će zahvatiti i korijen.

Bolest ćete vjerojatno donijeti sa zaraženim reznicama ili zemljom, a može se proširiti uporabom zaraženog pribora  ili zaraženim posudama. Stoga bi bilo dobro promisliti od koga nabavljate sadnice i kakav supstrat koristite.

Za zaustavljanje bolesti koristimo fungicide (npr. Nordox 75 WG, Champion, Champion WG…), no tim preparatima nećemo bolest i suzbiti. Stoga će trebati pribjeći mjerama kojima se sprječava širenje bolesti, a to je povećana pažnja kod nabavke sadnog materijala kao i uništavanje zaraženih biljaka. Pribor i lonce treba dezinficirati (npr.20%-tnom Varikinom).

Koristite li kemijska sredstva, ista  treba koristiti s velikim oprezom i pažnjom, strogo prema uputstvima trgovca, stručnjaka i u skladu s onima koja prate proizvod (pisane upute na ambalaži ili u prilogu).

 

19.06.2016.

ARHIVA