Organsko gnojivo (konjski i goveđi stajnjak) BIO-REX

BIO-REX je životinjski stajnjak (mješavina konjskog i goveđeg gnoja) formuliran tako da obogati tlo stabilnom organskom supstancijom – HUMUSOM. Ima iste značajke kao tradiocionalni stajski gnoj. Sazrijeva mjesecima pri čemu se redovito vlaži. To omogućava savršenu humifikaciju životinjskog izmeta. Nakon humifikacije, sadržana voda se elimira dehidracijom na nižim temperaturama da se ne spali organska tvar, postižući na kraju visoku koncentraciju transformirane organske tvari (65%). Niska razina preostale vode dozvoljava optimalnu peletizaciju, te u primjeni lako rasipanje običnim rasipačima.

BIO-REX je stajnjak koji biljkama daje dušik. Zahvaljujući savršenoj humifikaciji organske tvari koju sadrži, ovaj gnoj ima optimalni odnos dušika i ugljika (C/N = 13, kao humus u tlu): nakon rasipanja djeluje odmah poboljšavajući fizikalne, kemijske i mikrobiološke značajke tla, bez apsorpcije dušika oduzetog biljakama za dovršavanje humifikacije.

BIO-REX je jedinstven zbog:

- tipa organske supstancije: sirovine su prikupljene isključivo nakon zdravstvene provjere na odobrenim, certificiranim farmama

- ekskluzivnog procesa obrade: dehidracija stajskog gnoja radi se bez karbonizacije – spaljivanja; tako proizvod ostaje jako bogat mikroorganizmima; oni se ponovo aktiviraju u prisustvu vode i povećavaju biološku aktivnost tla, smanjujući tako pojavu zamora tla.

Kontinuirana uporaba BIO-REX-a brzo povećava razinu organske tvari i popravlja strukturu tla, njegov kapacitet zadržavanja vode i dostupnost K.I.K (kapacitet izmjene kationa) elemenata za biljku.

BIO-REX je pogodan za osnovnu gnojidbu, gnojidbu prije sjetve ili presađivanja, za jesensku gnojidbu usjeva i nasada, generalno – na umornim tlima, siromašnima organskom tvari.

BIOREX je proizvod proizveden u odobrenom pogonu (Odobrenje br. 833DT3) u skladu s EC 1774/2002 regulativom o proizvodnji nusproizvoda životinjskog porijekla.

SASTAV
Dušik (N) ukupni 2,8%
Fosforni anhidrid (P2O5) ukupno 3%
Kalijev oskid (K2O) 2%
Organski ugljik (C) biološkog porijekla 38%
Organska tvar 65%
OSTALI PARAMETRI
Vlaga 16%
pH 7
C/N 13%
Formulacija Pelete
PREPORUČENE KOLIČINE
BILJNA VRSTA DOZA
Voćnjak mladi i proizvodni 1.5 – 2.0 t/ha
Vinograd mladi i proizvodni 1.5 – 2.0 t/ha
Citrusi mladi i proizvodni 1.0 – 2.0 t/ha
Aktinidija (Kiwi) mladi i proizvodni 1.5 – 2.0 t/ha
Povrće otvoreno polje 1.2 – 1.5 t/ha
Povrće zaštićeni prostor 0.3 – 0.4 t/1000 m2
Pšenica 0.5 – 0.8 t/ha
Kukuruz 0.8 – 1.2 t/ha
Soja 0.3 – 0.4 t/ha
Krumpir otvoreno polje 1.2 – 1.5 t/ha
Rajčica otvoreno polje 1.0 – 1.5 t/ha
Šećerna repa 0.7 – 1.0 t/ha
Jagoda 1.5 – 2.0 t/ha
Duhan 1.0 – 1.2 t/ha
Dinja zaštićeni prostor 0.3 – 0.5 t/1000 m2
Cvijeće zaštićeni prostor 60 – 120 g/m2
Šumsko voće otvoreno polje 0.6 – 0.8 t/ha
Riža 0.4 – 0.6 t/ha

Preporučene količine odnose se na tlo prosječnih uzgojnih mogućnosti, u suprotnom, najprimjerenije količine određuju se prema rezultatima kemijske analize tla.

 

PRIMJENA

 

BIO-REX je organsko gnojivo i preporučljivo ga je lagano ukopati, na maksimalnu dubinu od 15 cm, kako bi se u potpunosti iskoristilo fizikalno i biološko djelovanje organske tvari.

 

BIO-REX može biti rasipan i površinski (u vinogradima, zatravljenim voćnjacima, za tla reducirane ili izostavljene obrade) zahvaljujući njegovom velikom kapacitetu apsorpcije vode i nakon toga brzog rastapanja.

 

I na kraju, zbog čega je Bio-rex izuzetan? Jer je 150 kg BIO-REX-a = 1500 kg zrelog stajnjaka!!!!!!

 

 06.11.2016.

ARHIVA