Nozemoza

Sušna godina utječe na ekspanziju bolesti u pčelinjaku.

Nozemoza je nametnička bolest odraslih pčela uzrokovana praživotinjom Nosema spp. Uzročnik napada stanice srednjeg crijeva pčela. Bolest postaje uočljiva tek nastupom nepovoljnih uvjeta za zajednicu pčela. Jednom kad zahvati pčelinjak, može izazvati teške gubitke.

Glavni izvor zaraze najčešće je voda koju su pčele zagadile izmetom. Sami pčelari prenose bolest prenošenjem okvira iz bolesnih zajednica u zdrave. I matice mogu proširiti bolest.

U samom početku teško je zamijetiti nastup bolesti jer pčele ugibaju u prirodi. Tek kada se u košnici nagomila veći broj bolesnih pčela, pčelar može primijetiti da nešto nije u redu i to na ponašanju pčela koje uzbuđeno hodaju na poletištu trepereći krilima, nešto povećanog zatka ispunjenog svijetlim izmetom. Nešto veći broj mrtvih pčela na podu košnice može biti “signal” na bolest, ali se prisustvo iste može utvrditi tek mikroskopskim pregledom.

Na laboratorijsku pretragu neophodno je poslati trideset pčela iz svake košnice posebno, u papirnatim vrećici s točnim oznakama uzoraka.

PREVENTIVA

Najbolje je redovito slanje na analizu zimskih gubitakla, što je u ostalom i obveza pčelara. Uz to, valja voditi brigu o higijeni pojilišta i o sprječavanju grabeža. Preporuča se i redovita zamjena starog saća te sumnjivo saće valja raskužiti. Proizvodnja matica mora biti pod strogom kontrolom.

LIJEČENJE

Liječenje se provodi tzv. metodom prevješavanja okvira s leglom i davanjem lijeka (Fumagilin i dr.). Dodavanje medno-šećernog tijesta dolazi u obzir tek pred kraj zimovanja i u vrlo rano proljeće.

29.12.2015.

ARHIVA