Navodnjavanje kap po kap

Navodnjavanje sistemom kap po kap podrazumijeva najracionalniji utrošak vode u odnosu na sve druge načine navodnjavanja (Navodnjavanje). Suština ovakvog načina navodnjavanja je u stalnom dovođenju malih količina vode u jedinici vremena, čime se šok biljke izazvan naglim dovođenjem vode smanjuje na minimum, a nema ni tolikog zbijanja tla kao posljedice navodnjavanja većom količinom vode u kraćem vremenskom razdoblju. Prednost ovakvog oblika navodnjavanja je i mogućnost da se s vodom, kroz sustav za navodnjavanje, do biljke dovede i hrana te potrebna sredstva za zaštitu čime se utrošak vremena i energije bitno smanjuje (zbog manjeg tlaka u sustavu), a i korištenim sredstvima (hranjiva i zaštitna sredstva) raciopnalnije se upravlja.

 

 

U ovom sustavu voda prolazi korz cijevi te izlazi iz njih kroz posebne kapaljke koje su postavljene na određenom razmaku uzduž cijevi te kapanjem (kap po kap) vlaži tlo uz biljku. Navodnjavanje je time iznimno precizno pa su i gubitci minimalni.

 

Spomenuti sustav ima dva podsustava

- površinsko i

- podpovršinsko,

a ovisi o tome da li je sustav cijevi postavljen po površini zemlje ili je ukupan u tlo.

 

Problemi koji se mogu javiti kod ovakvog sustava najčešće se svode na začepljenje sustava, čiji uzrok može biti kemijski ili mehanički. Najčešće je povezan sa kvalitetom vode. Sustav može biti opremljen filterima čime se sprječava mehaničko začepljenje, dok se kemijsko začepljenje izazvano stvaranjem netopivih soli sprječava postavljanjem filtera na samom otvoru.

 

Imate li višegodišnje nasade, valja se odlučiti na trajnija rješenja s polietilenskim cijevima s integriranim kapaljkama. Kod toga posebno treba paziti na nagib tla. Ako on prelazi 5% treba koristiti kapaljke kompenzirajućeg pritiska kako bi se osigurala ujednačena distribucija vode kroz kapaljke, podjednako na počletku i na kraju reda.

 

Za povrtnjake i cvjetnjake koriste se jednostavnija rješenja koja uključuju savitljive cijevi s rupama na npr. 20 ili 30 cm, a dodatna oprema (fileteri, račve, završetci, slavine, konektori, injektori, dodatci za navodnjavanje lončanica…) omogućava pouzdanost sustava te niz kombinacija i prilagodbi.

 

 

Voda se može kloristiti iz vodovoda ili dobavom pomoću hidropaka kod čega valja posebno paziti na pritisak kako ne bi izazvali pucanje cijevi. Mogu se improvizirati i različiti vodeni spremnici kao npr. bačve koje se postave na povišeni položaj.

 

Uz cijevi i pomoćne elemente, sustavu možete dodati tajmere (programatore), regulatore tlaka, instrumente za mjerenje vlage tla ili male meteorološke stanice.

 

 

Dakle, prednosti sustava su:

- optimalan vodo zračni odnos u tlu što uvjetuje povećanje prinosa

- smanjenje troškova vode i energije, uštede pri gnojidbi i zaštiti

- smanjenje pojave bolesti i korova

- prikladnost svakom tipu tla

- manje narušavanje strukture tla

- visoka efikasnost i do 95%

- navodnjavanje u vjetrovitim uvjetima.

 

Ima i nedostataka, a oni bi se mogli sažeti na:

- manjak znanja o tehničkim karaktertistikama sustava i “improvizacije”

- ne možemo ga koristiti za zaštitu protiv mraza i za rashlađivanje kako to možemo postići rasprskivačima

- mogućnost začepljenja.

 

Naši kupci u Gra-mi mogu pronači sve elemente za uvođenje ovog sustava po povoljnim cijenama uz savjet trgovaca.

 

30.03.2013.

ARHIVA