Matovilac

 

Matovilac je dvogodišnja biljka, a koriste se njegolvi listovi za salate. U prirodi raste samoniklo, ali se danas koristi sjeme kultivara (više od 50) pripremljeno za uzgoj u vrtovima odnosno intenzivniju proizvodnju.

 

Matovilac je ukusna salata, bogat C vitaminom i folnom kiselinom koji su važni za apsorpciju željeza u organizmu.

 

Na kontinentu se sije od sredine kolovoza do sredine listopada time da će ranija sjetva omogućiti i raniju berbu, već od listopada pa sve do kraja travnja.

 

Prije sjetve potrebno je zemlju na gredici prorahliti 15 do 20 cm. Matovilac nema osobite potrebe za hranivima pa se preporučuje prihrana dušikom u količini od 30 do 40 kg/ha i to pred kraj zime. Kod uzgoja u zaštićenom prosturu u pravilu nije potrebna gnojidba. Treba paziti na razvoj korova te u tu svrhu gredice valja  pljeviti. Ne preporuča se gnojidba stajskim gnojem jer bi listovi mogli poprimiti miris. Matovilac je osobito osjetljiv na sol u tlu.

 

Matovilac podnosi niske temperature, čak do – 15°C, ali mu i visoke temperature i jaka svijetlost mogu smetati. Radi zaštite od pretjerano niskih temperatura gredice je poželjno zaštititi agrotekstilom ili perforiranom PE folijom.

 

Sjeme matovilca, gnojivo i foliju nabavite u GRA-MI.

 

15.09.2013.

 

 

ARHIVA