Mastitis kod junica

Većina vlasnika pogrešno smatra kako njihove junice nisu zaražene, jer se klinički znakovi mastitisa ne javljaju sve do poroda. Uzročnici mastitisa mogu se otkriti u sekretu vimena junica starih samo 6 mjeseci. Bez obzira jesu li kupljene ili potječu iz domaćeg uzgoja, junice mogu unijeti uzročnike mastitisa u stado. Infekcija vimena tijekom prvog graviditeta dovodi do smanjenog razvoja tkiva vimena i smanjene proizvodnje mlijeka u prvoj laktaciji. Neka istraživanja pokazuju da junice koje imaju broj somatskih stanica preko 200 000/ml prilikom prvog testiranja, proizvedu oko 600 litara mlijeka manje u prvoj laktaciji nego junice sa niskim brojem somatskih stanica.

Na stopu pojavnosti uvjetovanih mastitisa kod junica veliki utjecaj imaju okoliš i higijena tijekom i nakon poroda te je stoga potrebno koristiti preparate za dezinfekciju vimena prije i nakon mužnje (navesti imena preparata za dezinfekciju vimena prije i nakon mužnje). Junice koje su provele više vremena s odraslim kravama, koje se tele u starijoj dobi, imaju edem vimena ili im mlijeko curi spontano, izložene su većem riziku za nastanak mastitisa.

Telad hranjena mlijekom inficiranih junica sklonija je poboljevanjima i uginućima, te je stoga mlijeko bolesnih junica i krava potrebno neškodljivo ukloniti, a nikako njime hraniti telad i ostale domaće životinje.

U pojedinih junica i krava na vimenu nalazimo prekobrojne sise, tzv. pasise koje otežavaju mužnju. Pasise ponekad imaju komunikaciju s mliječnom žlijezdom te mogu biti ulazna vrata za razne vrste bakterija, uzročnika mastitisa. Stoga je pasise preporučljivo ukloniti prije nego telad, tj. junad završi godinu dana te na taj način spriječiti pojave mastitisa.

ARHIVA