Nedostatak humusa u tlu

Organsku tvar tla (humus) čine ostaci živih organizama koji su u tlu razloženi i iznova ugrađeni u organske spojeve tla. Krupnije čestice koje su nepotpuno razložene predstavljaju inertnu organsku rezervu tla, dok su koloidne čestice iznimno aktivne i označavamo ih kao humus. Biogeni elemnti u žetvenim ostacima, stajnjaku ili humusu, nakon razgradnje (mineralizacije) uz pomoć mikroorganizama, prelaze u mineralne oblike koje biljke mogu usvajati.

hums2

U tlima pod prirodnim biljnim zajednicama intenzitet nastanka i razgradnje organske tvari je uravnotežen uz stabilan sadržaj humusa. Obradom tla se ubrzavaju procesi razgradnje humusa te otuda sklonost svih poljoprivrednih tala ka smanjivanju sadržaja orgasnke tvari.

Humus poboljšava vodozračni režim i toplotna svojstva tla jer tlo s više humusa je tamnije boje i brže se zagrijava. Nezamjenjiva je uloga humusa u nastanku mrvičaste strukture koja povećava prozračnost i drenažu tla, strukturna tla vežu više vode, manje su izložena eroziji i znatno se lakše obrađuju. Također, humus gradi kompleksne spojeve s elementima, osobito mikroelementima koji se u tom obliku ne ispiru iz tla, a biljke ih lako usvajaju. Značajna je uloga humusa u efikasnosti fosforne gnojidbe i raspoloživosti mikroelemntima na kiselim tlima pa je humus osobito važan u opskrbi biljaka fosforom, kalcijem i željezom te kao izvor dijela P, S, K i Fe i dr. biogenih elemenata.

Nedostatak humusa može biti posljedica prirodneog sastava tla, a danas i sve više posljedica primjene agrotehničkih mjera – oranja i primjene umjetnih (mineralnih) NPK gnojiva.

U nedostatku dostatnih količina prirodnog gnojiva (gnoja), kao potpuna, ali i kvalitetnija zamjena javljaju se organska gnojiva dobivena posebnim postupkom iz raspoloživih sirovina (gnoj, trop, mljeveno perje, kvasci).

Na ovim stranicama već smo vam predstavili organska gnojiva ITALPOLLINA . U ponuđenoj paleti, izdvajamo dva proizvoda čija je namjena upravo poboljšati mikrobiološka, fizikalna (struktura i zadržavanje vode)  i kemijska (povećanje puferskog kapaciteta i kapaciteta izmjene kationa) svojstva tla.

ITALPOLLINA

Potpuno priorodno organsko gnojivo koje zahvaljujući velikoj količlini aktivnih organskih tvari, obogačenim humusom, u kratkom vremenu poboljšava mikrobiološke, fizičke i kemijske karaklteristike tla. Italpollina je kokošji gnoj obogaćen hranjivim elemntima, aktivnim organskim tvarima obogaćenih humusom (bez stelje), mikroelementima i korisnim mikroorganizmima.

Gnojivo je idelano za regeneriranje i održavanje plodnosti tla.

Izohumični koeficijent K1:0,45 – 0,5)

Sadrži čak 70,7% organske tvari i 12% vlage što ovaj proizvod definira kao iznimno kvalitetan.

BIO-REX

Bio-rex je životinjski stajnjak formuliran tako da obogati tlo stabilnom organskom supstancijom – humusom. Zahvaljujući savršenoj humifikaciji organske tvari koju sadrži, ovaj gnoj ima optimalan odnos dušika i ugljika (C/N = 13; kao humus u tlu): nakon rasipanja djeluje odmah poboljšavajući fizikalne, kemijske i mikrobiološke karakteristiuke tla.

Mješavina konjskog , goveđeg i pilećeg gnoja.

Organska tvar: 65%.

01.04.2016.

ARHIVA