Njega vrtnog ribnjaka

Na ovoj web stranici vjerojatno ste pročitali tekst i savjete o izgradnji vašeg vrtnog ribnjaka. Ali, kako ga održavati da bi voda u njemu bila bistra i čista, a biljke i životinje u njemu i oko njega zdrave?

 

1. ODRŽAVANJE RIBNJAKA


Voda sadrži štetne tvari za ribe u ribnjaku (npr. klor), a problem će činiti i tvrdoća (preniska ili previsoka) vode. Za neutraliziranje zagađivača vode prdlažemo uporabu nekog od preparata (npr. Sera KOI PROTECT, Sera Pondmorena). Ukoliko je karbonatna tvrdoća vode niža od 5 pH također je potrebno uporabiti neki od preparata npr. Sera Pond Bio Balance.

Da bi se spriječilo bujanje algi kao posljedice povišenja temperature i ostataka hrane, predlažemo koristiti Sera Koi Protect ili Sera Pond Crystal. Za istu namjenu možete koristiti i UV lampu  koja će spriječiti bujanje plutajućih algi, ili Sera Pond Algenstop. No, korištenje navedenog sredstva podrazumijeva i poduzimanje potrebnih mjera na “prozračivanju” vode jer ugibanje algi uzrokuje pad udjela kisika u vodi.

2. HRANJENJE  RIBA


Kako hranjenjem riba ne biste povećali zagađenje i rizike vezane uz to,  preporučamo korištenje samo vrhunske specijalne hrane za ribe u otvorenim ribnjacima te poduzimanje postupaka pravilne ishrane. Proizvođači hrane nude različitu paletu hrane, ovisno o vrstama riba i njihovim hranidbenim navikama pa je neophodno se držati njihovih uputa u tom pogledu.

Osnovno je pravilo – ribe treba hraniti nekoliko puta na dan, ali u malim količinama (samo onoliko koliko robe mogu pojesti u npr. 5 minuta!).

3. UNIŠTAVANJE ALGI


Alge su dio prehrambenog lanca životinja koje žive u vodi. Stoga ih uništavamo samo ako ih je previše. Pročitajte nekoliko savjeta za tipične probleme:

Mutna i zelena voda kroz duže razdoblje – to može biti posljedica previše hrane. Koristite Sera Koi Protect i Sera Koi Bioclear. Preporučamo korištenje i UV lampe. Ribe nemojte hraniti ako je temperatura vode ispod 8 stupnjeva C. Porastom temperature prilagodine i prehranu prema uputama proizvođača. Naravno, koristite i neko od prije spomutih sredstava za bistrenje vode. Da bi biljke u vodi bile zdrave, a one su važan faktor za održanje zdravlja i balansa u vodi, pognojite ih nekim od preparata, ali postupajte oprezno (npr. Sera Pond Florenette Tabs)!

Voda je bistra, ali alge bujaju – to može biti posljedica što u vodi nema dovoljno konkurenata algama. Predlažemo sadnju tvrdog rogolista ili vodene kuge. Naravno, koristite i sredstvo za zaustavljanje rasta algi.

Veliki broj algi na kamenju, biljakam i drugim predmetima (dodacima) – uzrok tome je prevelika količina riblje hrane (najčešće) i nehigijenski uvjeti u vodi. Koristite sredstvo protiv bujanja algi.

Voda je neugodnog mirisa – došlo je do kemiskih procesa koji su zagadili vodu (previsoka temperatura vode, previše hrane za ribe, rast algi, truljenje…). Odmah izmijnenite 1/3 vode te potom nakon dan ili dva to ponovite. Iz ribnjaka treba odstraniti mulj, uginule biljke, smeće i otpad. Svježu vodu tretirajte odgovarajućim pripravcima (npr. Sera Kio Protect i Sera Pond Biopeat).

4. LIJEČENJE RIBA


U dobro njegovanom ribnjaku bolesti će se pojaviti rijetko. No, ako usprkos svim mjerama do toga dođe, primjenite neko od preporučenih sredstava.

Najčešći simptomi su:

- na ribljoj koži pojavile su se otekline i krvave rane, ribe neobično plivaju i imaju natekle trbuhe –  radi se o “proljetnoj viremiji” i Erythodermatitisu. Mogući uzroci: visoka temperatura vode, nestabilna kakvoća vode, nepravilna ishrana posebno jeftinim hranama…). Preporučljivo sredstvo – Sera Pond Cyprinopur te dodatak vitamina.

- ribe su napali paraziti (okrugli, vel. 5 mmm), na koži su vidljivi ujedi u obliku crvenkastih točkica –  uzročnik su tzv. riblje uši. Učinkovito sredstvo za uništavanje tih parazita je npr. Sera Pond Cyprinopur.

- napad parazita (riba je prekrivena sitnim bijelim točkicama) – ili se radi o napadu parazita ili posljedici stresa (npr. zbog držanja u ruci i sl.). Predlažemo koristiti pripravak Sera Pond Omnisan.

- ribe teško dišu, šrge su im nakostriješene, trljaju se uz predmete – radi se o napadu parazita. Predlažemo koristiti preparat Sera Pond Omnipur.

- ribe se ponašaju čudno (nema vidljivih znakova bolesti, ribe se trljaju o predmete) – moguće je da se radi o upali uzrokovanoj virusima ili bakterijama. Ukoliko riba prestane jesti onda je sigurno da se radi o takvom napadu. Predlažemo koristiti Sera Koi Bakto Tabs.

5. TESTIRANJE VODE


Višekratno smo spominjali probleme s vodom. Proizvođači različitih preparata u ponudi imaju razl. testove za kvalitetu pojedinog od elemanata kvalitete vode: pH test, ukupna tvrdoća (GH test), karbonatna tvrdoća (KH test), ammonium/ammonia test, nitrate test, phosophate test, oxygen test, oxypur test… Preparati dolaze u zasebnim pakovanjima (za pojedinačne testove) ili u setovima.

6. OPREMA


Odgovarajuća oprema sigurno će olakšati održavanje ribnjaka što će doprinjeti višoj kvaliteti života u njemu. Posljedično – imati ćete lijep i uredan ribnjak, bez bolesti i drugih problema.

Na ovom mjestu kao ključan uređaj moramo spomenuti sustav filtera. Uz filtere dolaze crpke i UV lampe kao važni uređaji. U ponudi su pojedinačni uređaji ili “paketi” koji sadrže više uređaja (npr. filter i UV lampu).

Mogu se nabaviti različiti filteri po različitim cijenama. Teško je preporučiti model, ali kod izbora treba voditi računa o veličini ribnjaka i naravno, o tome koliko zapravo želite novaca izdvojiti za to. Svakako se posavjetujte s prodavačem koji će vas uputiti na pojedinu marku ili model.

 

*** korištenje svih preparata te montaža i korištenje uređaja samo prema uputama dobavljača odnosno proizvođača

Sve što vam je potrebno za uređenje i doržavanje vrtnog ribnjaka nabavite u Gra-mi.

04.06.2017.

Save

Save

ARHIVA