Izolacija krovova i zidova

 

UVOD

 

Problem izolacije ključan je problem u gradnji uopće, a u Hrvatskoj osobito, s obzirom da neki rezultati provedenih  istraživanja pokazuju da se u RH čak 50% ukupno potrošene energije odnosi na grijanje i hlađenje zgrada odnosno, da je čak 85% svih zgrada nepropisno ili nikako izolirano! Neizolirane zgrade troše 150-200 kWh/m², a dobro izolirane troše oko 30 kWh/m².

 

Izgradnja svakog dijela zgrade, bez obzira na namjenu (u ovom kontekstu nas intereiraju stambene zgrade) je trošak i tako to obično promatramo, no relano, izolacija je ulaganje odnosno opravdana investicija! Proračuni govore da bi se investicija u izolaciju tijekom vijeka trajanja zgrade (50 godina) trebala vratiti čak 10 puta.

 

Izolacija ne štedi samo energiju. Ona povećava vrijednost zgrade te posredno smanjuje količinu štetnih emisija u zrak jer se dobrom izolacijom smanjuje potrošnja fosilnih goriva.

 

Neposredan cilj ugradnje dobre izolacije (toplinske zaštite) je ušteda, ali i osjećaj ugode (topao stan = ugodan stan).

 

U posljednje vrijeme sve se više koristi termin energetska učinkovitost, a u kontekstu kvalitetne izgradnje objekata. Zapravo, radi se o širokom opsegu djelatnosti kojima je cilj smanjenje utroška svih oblika energije. Energestakj učinkovitost uključuje niz mjera uštete toplinske i električne energije uz racionalnu primjenu fosilnih goriva. Toplinska izolacija zgrada je jedna od važnijih tema zbog ogromnih potencijala energetisklih ušteda.

 

KAMENA VUNA

 

Kamena vuna je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu, industriji i brodogradnji. Kao sirovine za proizvodnju kamene vune upotrebljavaju se prirodni i umjetni silikatni materijali. Od prirodnih materijala upotrebljava se kamen diabaz i dolomit, a u manjoj mjeri i bazalt, dok se od umjetnih materijala koriste tzv. briketi koji se dobivaju preradom otpada iz tehnološkog procesa uz dodatak cementa. Glavni kemijski spojevi koji ulaze u sastav navedenih sirovina su oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija i željeza. Navedene sirovine transportiraju se u kupolnu peć u kojoj se tale na temperaturi od 1500°C. Za proces taljenja sirovina kao energent se koristi koks. Može se reći da, iako je konstrukcija peći prilično jednostavna, procesi koji se u njoj odvijaju su vrlo složeni i raznoliki: sagorijevanje koksa, procesi izmjene topline, fizičko-kemijski prijelazi materijala iz jednog agregatnog stanja u drugo itd.

 

Talina dobivena procesom taljenja u kupolnoj peći kontrolirano se dovodi na kotače centrifuge gdje uz pomoć visokotlačnog otpuha dolazi do njenog razvlaknavanja uz istovremeno omakanje s fenol-formaldehidnom smolom koja se koristi kao vezivo vlakana. Razvlaknjena talina pada na kosi transporter gdje dolazi do formiranja plasta koji dalje putuje u sušionu komoru u kojoj dolazi do polimerizacije fenol-formaldehidne smole na bazi cirkulacije vrućeg zraka.

 

Po izlazu iz sušione komore plast kamene vune se hladi u zoni za hlađenje, a nakon toga provodi se formatiranje plasta odnosno rezanje plasta po duljini i širini na zadane dimenzije. Slijedi pakiranje proizvoda koje može biti u obliku paketa ili na palete. Tako zapakirani proizvodi, ovisno o načinu pakiranja, mogu se skladištiti u zatvorenom ili otvorenom skladištu, odakle se otpremaju na gradilišta. Cijeli tehnološki proces je automatiziran i konstantno nadziran.

 

STAKLENA VUNA


Staklena vuna spada u grupu mineralnih toplinsko-izolacijskih materijala i sastoji se od tankih i elastičnih staklenih niti.

 

Sirovine za proizvodnju staklene vune i staklenih vlakana su stakleni otpad i osnovne sirovine za proizvodnju stakla (kvacni pijesak, vapnenac, soda, itd.). U novije vrijeme se za proizvodnju staklene vune sve više koristi stakleni otpad (prozorska stakla, staklena ambalaža). Učešće otpada u sirovini se kreće 30-60%, a u pojedinim tvornicama i do 80%.

 

Tehnologija proizvodnje je slična tehnologiji proizvodnje kamene vune.

 

Načelno se sastoji od dvije faze:

- dobivanje silikatno-staklene taljevine

- dobivanje tankih staklenih niti iz taljevine.

 

Tanka staklena vlakna i staklena vuna mogu se dobiti na jedan od sljedeća tri načina, ili njihovom kombinacijom:

- izvlačenjem niti iz rastopljene staklene mase kroz „vatrostalna sita“ s malim otvorima (2-3 mm) i namotavanje na koloture koji se okreću velikom brzinom. Na ovaj način se mogu se dobiti niti dužine i do nekoliko desetina kilometara s maksimalnom debljinom od 1 μm,

- rasprskavanjem staklene taljevine upuhavanjem pare ili plina pod visokim tlakom, pri čemu se dobivaju kratka i gruba staklena vlakna i

- centrifugalna metoda s horizontalnim pločama koje se okreću. Rastopljena staklena masa pada na ploče oblikujući tanak film preko ploča, koji se uslijed djelovanja centrifugalne sile smanjuje do granice površinskog napona, kada se iz tankog filma „otkidaju i otpadaju“ tanka staklena vlakna.

 

PRIMJENA IZOLACIJE – potkrovlja i kosi krovovi

 

Gra-min poslovni partner i dobavljač KNAUF INSULATION d.o.o. Novi Marof u ponudi ima nekoliko artikala za izolaciju kosih krovova i potkrovlja:

 

- Knauf Insulation višenamjenska ploča 3D

- Knauf Insulation višenamjenski filc Classic 040

- Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035

- Knauf Insulation ostali materijali i pribor (paropropusna i vodonepropusna folija, parna zapreka, parna brana, armirana ljepljiva traka, visokoljepljiva traka i obostranoljepljiva traka).

 

 

EKOLOŠKI PRODUKTI

 

Knauf Insulation je razvio posebnu tehnologiju veziva bez formaldehida koja se koristi u proizvodnji kamene vune (ECOSE tehnology). Osnovu čini vezivo na bio-osnovi bez aditiva, umjetnih boja i pigmenata. Knauf Insulation mineralna vuna ECOSE Tehnology je uvrštena u popis produkata u okviru projekta EKO GRAMA pa se dakle radi o proizvodu koji u cijelosti udovoljava postavljenim kriterijima i zahtjevima.

 

 

Radi se o proizvodu koji je

- ugodan na dodir

- nema neugodan miris

- lako se reže i ugrađuje.

 

STAKLENA MINERALNA VUNA

 

Iz ponude:

 

- Knauf Insulation višenamjenski filc 040

- Knauf Insulation filc za kose krovove Unifit 035

- Knauf Insulation ploča za pregradne zidove TP 115

- Knauf Insulation filc za pregradne zidove TI 140 W

- Knauf Insulation ploča s crnim voalom za ventilirane fasade TP 435 B.

 

10.11.2012.

 

 

 

 


ARHIVA