Hranidba nesilica

Ključan faktor, ujedno i najveći trošak, u uzgoju nesilica je kvalitetna krman smjesa (hrana). O njezinoj kvaliteti ovisi kvaliteta jaja.

 

Početkom faze nesenja, kokoš treba 19 gr. sirovih bjelančevina, 410 mg. metionina i 860 mg. lizina.

 

Kokoši koje rano počinju nesti jaja ili još nisi spolno zrele imaju nešto nižu tjelesnu težinu pa njihovoj prehrani treba posvetiti osobitu pažnju.

 

Štop se tiče hrane, krmne smjese Tvornice stočne hrane od svih su se pokazale najkvalitetnijima (stalna visoka kvaliteta bez odstupanja).

 

Pojenje nesilica isto je važan faktor uzgoja. Dnevno, jedinka treba 2,5 dcl vode do čak 0,5 l u uvjetima viših temperatura. Pravilo je da na 1 kg hrane, nesilici treba osigurati jedan i pol do dva puta više vode, uz odstupanja u “nenormalčnim” uvjetima.

 

13.04.2014.

ARHIVA