Grožđani moljac

Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim grožđani moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Žuti je poznat od davnina, a pepeljasti se počeo javljati kao pravi štetnik tek početkom ovog stoljeća, proširio se svuda i štetnošću je daleko nadmašio prvog. Oba moljca žive na sličan način i nanose sličnu štetu. Dok je žuti moljac štetnik hladnijih i vlažnijih podneblja, pepeljasti voli toplija i sušnija, u kojima je potisnuo žutog moljca i važniji je od njega u našoj zemlji. Pepeljasti moljac je povremeni-periodički štetnik kod nas. Naglo se javlja, godinu-dvije a rjeđe tri, i naglo, sam od sebe, iščezava. Jačina napada i veličina štete zavisi od meteoroloških prilika. U pojedinim godinama i 50-70% berbe biva uništeno od ovog štetnika. Gusjenice moljca mogu se naći i u plodovima masline, kupine, maline, ribiza, gloga itd.

 

Godišnje ima 3 generacije, a izuzetno toplih godina i 4, ali one su uvijek izmješane, te se u grozdovima od proljeća do jeseni sreću obično gusjenice raznih veličina. Leptiri proljetne generacije počinju se javljati prije cvjetanja i njihov se let produžuje, prema godinama, i kroz tri, četiri tjedna. Ako su mnogobrojni, roje se u večernji, a rjeđe u jutarnji suton, inače miruju u lišću a uznemireni imaju krivudav, izlomljen let. Oplođene ženke polažu ljuskasta, svijetložućkasta, oko 0,6 mm velika jaja na začete grozdiće i njihove drške. Gusjenice se najprije uvlače u cvjetove i izjedaju ih. Poslije cvatnje zapredaju gnijezda obavijajući pređom bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva štetnika i čitavi dijelovi grozda mogu biti uništeni. Ako naiđe period kiše, stalne vlage i svježine, oštećena zrna trule, napada ih plijesan, a naročito Botrytis cinerea, i cjelokupna berba može biti za kratko vrijeme uništena. Odrasle gusjenice ujesen traže bolje zaklone, pretvaraju se u svojim čahuricama u kukuljice i iduće godine daju leptire često, već jedan dio ljetnih gusjenica odlazi na zimovanje.

Mjere suzbijanja: Zasada se cjelokupna borba protiv ovog štetnika sastoji u suzbijanju gusjenica raznim insekticidima. Obično se preporučuje praćenje leta leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspjeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusjenica provede u proljeće. Cilje je suzbiti prvu generaciju moljaca (prije cvatnje) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije. Drugu generaciju provodimo prskanjima u fazi rasta bobica, prije zatvaranja grozda.


NOVI INSEKTICID ZA SUZBIJANJE GROŽĐANIH MOLJACA

AVAUNT 15 SC je novi kontaktni insekticid na osnovi djelatne tvari indoksakarb. AVAUNT 15 SC djeluje kontaktno i digestivno, larvicidno i ovicidno, na sve stadije ličinki i jaja štetnika. Vrlo brzo nakon primjene pripravka mijenja se ponašanje štetnika, te se oni prestaju hraniti i ugibaju.

AVAUNT 15 SC spada u skupinu karbamata, ali mu je toksikološki profil daleko povoljniji od ostalih insekticida ove skupine, pa je naročito pogodan za primjenu u integriranoj zaštiti bilja. Zbog načina djelovanja AVAUNT 15 SC je izrazito selektivan i djeluje ciljano na štetnike koji se suzbijaju uz povećanu sigurnost za korisnike.

AVAUNT 15 SC koristi se za suzbijanje štetnika u vinogradarstvu:

pepeljasti i žuti grozdov moljac (Lobesia botrana, Eupecilia ambiguella) u koncentraciji 0,025% uz utrošak vode od 1000 litara/ha. Tretiranje provoditi od vremena odlaganja jaja do početka pojave gusjenica.


 

Novi način djelovanja sprječava pojavu rezistentnosti štetnika i daje bolje rezultate u zaštiti. Uobičajena je preporuka da se AVAUNT 15 SC koristi u vegetaciji ne više od jedan put za svaku generaciju štetnika. AVAUNT 15 SC, u dozi od 0,25 l/ha odnosno koncentraciji od 0,025%, koristi se u vinogradima zemalja EU također i za suzbijanje štetnika Metcalfa pruinosa (medeći cvrčak) i Scaphoideus titanus (cikada – vektor fitoplazmi).

U zemljama Europske unije AVAUNT 15 SC ima široku primjenu u voćnim kulturama, na povrću i vinovoj lozi protiv važnih štetnika kao što su moljci, savijači, sovice i ostali leptiri.

 

Toksikološki je vrlo povoljan i ekološki prihvatljiv, pa ima naročito široku primjenu u povrću. Karenca:14 dana za vinovu lozu.

 

29.06.2013.

ARHIVA