GLASILO BILJNE ZAŠTITE – preporučamo!

 

Članovi Hrvatskog društva biljne zaštite uz ostale pogodnosti primaju časopis Glasilo biljne zaštite i kalendar. Glasilo biljne zaštite pruža kontinuiranu edukaciju agronoma zaposlenih u poljoprivrednim tvrtkama, udrugama, poljoprivrednim ljekarnama, savjetodavnoj službi, studentima zaštite bilja, individualnim proizvođačima sa željom brzog prenošenja najnovijih spoznaja o novim štetnim organizmima za bilje, sredstvima za zaštitu bilja i metodama njihove primjene, novim zakonima itd. Osnivanjem Hrvatskog društva biljne zaštite dolazi do promjena u nazivu časopisa. Glasilo biljne zaštite imao je svoje stručne prethodnike Prvi broj časopisa tiskan je 1. 05. 1957. pod nazivom “Biljna zaštita “(uređivački kolegij Ž. Kovačević, J. Kišpatić, M. Panjan, S. Kegleviš, M. Maceljski). “Biljna zaštita” 1978. godine promijenila je naziv u “Glasnik zaštite bilja” i postaje Glasilo Saveza društva za zaštitu bilja bivše države. Zatim 1991. godine postaje “Glasilo Sekcije za zaštitu bilja Hrvatskoga agronomskog društva” Privatizacijom je časopis “Glasnik zaštite bilja” postao vlasništvo pojedinaca koji nisu vidjeli svoje mjesto u HDBZ, a stručni sljedbenik je “Glasilo biljne zaštite” čiji je izdavač i vlasnik HDBZ. Tiskanjem časopisa “Glasilo biljne zaštite” stručna tradicija se nastavlja.Časopis “Glasilo biljne zaštite” zadržavajući i dalje koncepciju o biljnom zdravstvu nastavio s redovitim izlaženjem. Glavni i odgovorni urednik Milan Maceljski nije se mijenjao od 1958. godine, bez obzira na promjene u nazivu časopisa. Ostao je urednikom do lipnja 2007. godine kada je temeljim osobne zahvale došlo do promjene urednika. Seminar biljne zaštite održava se bez prekida punih 56 godina, a Glasilo biljne zaštite donosi u posebnom broju Sažetke Seminara. U protekloj godini tiskano je svih 6 brojeva na sveukupno 446 stranica. Broj 3/2011 donio je članke o zaštiti kupusnjača. U svih 6 brojeva objavljeno je 38 stručnih članaka od toga 18 s entomološkim, 15 s fitopatoliškim, 3 s herbološkim temama, 1 rad iz industrije i 1 iz povijesti zaštite bilja. Kao poseban dodatak tiskan: “Pregled sažetaka šumarske sekcije” kroz proteklih 10 godina. Svi su brojevi izašli u predviđenim rokovima. Glasilo biljne zaštite tiska dvobroj “Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj”. Akademik M. Maceljski je počeo s uređivanjem ovakvog prikaza prije 50 godina. Danas u ovim brojevima sudjeluju eminentni stručnjaci iz fitofarmacije. To je najtočniji popis sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Izvinjavamo se našim čitaocima i članovima što broj 1-2/ 2011 nije bio adekvatno uvezan. Ovogodišnji Pregled sredstava za zaštitu bilja ( 1-2/ 2012) je čvrsto uvezan,a donosi posebna poglavlja “Pregled djelatnih tvari (za hebicide, zoocide i fungicide) po kulturama” , što uvelike olakšava snalaženje u izboru sredstava za zaštitu billja. Prema planu u 2012.godini previđeno je tiskanje 6 brojeva. Svake godine u jednom broju obradi se zaštita jedne pljopriverdne kulture. Ove godine to će biti zaštita masline. Radovi objavljeni u “Glasilu biljne zaštite” citiraju se u bazi podataka CAB Abstracts, što daje još veću vrijednost časopisu, a mladim istraživačima mogućnost napredovanja. Časopis objavljuje članke iz biljnog zdravstva i srodinih područja pa vas pozivamo na suradnju.U pogledu izdavačke djelatnosti vrijedno je spomenuti stručni kalendar koji je ove godine tiskan u obliku planera.

 

Pojedini brojevi mogu se naručiti preko Infomarta (044 522110).

 

Uređivački odbor sadašnjeg “Glasila biljne zaštite” čine prof. dr. Bogdan Cvjetković, prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić, doc. dr. sc. Klara Barić, prof. dr. sc. Renata Bažok, prof. dr. sc. Milan Glavaš, dr. sc. Tatjana Masten Milek, doc. dr. Tihomir Miličević, prof. dr. Zvonimir Ostojić.

 

Adresa izdavača Hrvatskog društva biljne zaštite je Agronomski fakultet (Zavod za poljoprivrdnu zoologiju) Zagreb, Svetošimunska c. 25, Zagreb, Hrvatska, a istu adresu ima i glavni urednik.

 

(Preneseni članak)

01.10.2012.

ARHIVA