FERRAMOL mamac za suzbijanje puževa

FERRAMOL Mamac za suzbijanje puževa 500 g NEUDOREFF.

Djeluje kao slabo topiv željezni fosfat, koji se u prirodi javlja kao uobičajeni sastojak tla. Dozvoljen u uporabi u ekološkoj i integriranoj poljoprivredi , nije opasan za gliste, pčele i druge korisne organizme, izuzetno otporan na kišu. Djelatna tvar: 1% ± 0,15% željezni (+) fosfat-dihidrat.

ferramol

Nije štetan za kućne ljubimce i ježeve.

Karenca: ništa (0).

Zaštita voda: primjena u I. i II. vodozaštitnoj zoni NIJE DOZVOLJENA. Spriječiti onečišćenje bunara, vodotoka, jezera i mora radeći najmanje 10 m udaljeno. Ostatke sredstva ne istresati u kanale i kanalizaciju.

Ferramol nije razvrstan u otrove.

NE KORISTITI na površinama gdje su prisutne patke i ostala perad. Spriječiti kontaminaciju krmiva pri uskladištenju. primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

OZNAKE OBAVIJESTI: P102 Čuvati izvan dohvata djece, EUH 40l Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu. SPI Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Primjena: Limacid. Suzbija brojne vrste puževa golaća i druge vrste u jagodama, svim vrstama povrća, ukrasnom bilju, voćarstvu, ratarstvu. Ravnomjerno rasporediti po površini između redova ili oko biljaka u količini od 5 g/m. Preporuča se sredstvo primijeniti na večer. Sredstvo se smije primijeniti svakih 7-14 dana.

FERROMOL, bez obzira što je ekološki proizvd, spada u pesticide što podrazumijeva mjere opreza i pridržavanje svih uputa i ograničenja. Koristiti u skaldu s uputama trgovca/savjetnika i onima otisnutima u pisanoj uputi uz proizvod.

28.05.2017.

Save

Save

ARHIVA