Fasada iz Gra-me

 

Proizvođači i trgovci stalno ponavljaju, a to je gotovo pa da je postala mantra: neizoliran ili slabo izoliran stambeni objekt gubi veliku količinu energije. I to je, bez okolišanja – točno.

 

Fasadni omotač zgrade može imati 20-40% gubitaka energije, s time da se ušteda ne ostvaruje samo zimi nego preko cijele godine.

 

 

Nedovoljno ili manjkavo izolirana zgrada je u direktnoj vezi s nekvalitetnim uvjetima života – i to tijekom cijele godine. U presušenom zraku (zbog slabe izmjene topline) nastaju velike količine prašine, a u uvjetima visoke ili trajne vlage dolazi do pojave plijesni. I jedni i drugi uvjeti (pojave) nepovoljno se odražavaju na zdravlje onih koji u tim prostorima borave, a  da o financijskim efektima svega toga niti ne progovrimo riječi.

 

Stoga se izolacija zgrade (kvalitetnom) fasadom  nameće kao najbolje rješenje. No, da bi se postigli očekivani učinci (svi!!!) važna je kvaliteta. dakle, ne bilo kakva fasada. Koji su kriteriji za odabir kvalitetnog fasadnog susatava:

1. poboljšanje uvjeta stanovanja (kvalitetna rješenja – sustav + kvalitetni materijali jedini jamče postizanje zadanih ciljeva). Improvizacije i neracionalne uštede ne vode k očekivanim ciljevima!

2. garancija – proizvođač mora dati primjeren rok garancije (npr. 10 godina).

3. estetski izgled objekta (npr. završna žbuka mora biti takva da njezina zrnata struktura daje dojam urednosti).

4. proizved proizveden kod provjerenog proizvođača. Na tržištu dosita ima različitih materijala i različitih cijena. Sve to zbunjuje. No, ime je ključ koji najčešće (ne mora uvjek, ali ipak najčešće) jamči kvalitetu.

 

Kada govorimo o kvaliteti, s tim pojmom nužno je povezan i drugi – sustav. Radi se o rješenjima koja obuhvaćaju više materijala – od posebnog izolacijskog sloja, toplinskog izolatora (stiropor, kamena vuna), do završnog sloja (fasadna žbuka). Tek takva rješenja jamče kvalitetu i stvarnu uštedu te ne predstavljaju samo trošak. Logika “tek da bude” ovdje ne vrijedi. “Tek da bude” je sinonim za nepotreban trošak, koji i nije mali, bez koristi i efekata! Dakle, kada mi govorimo o kvalitetnim fasadnim rješenjima – uvijek mislimo na fasadni sustav.

 

Mi smo u Gra-mi odabrali:

 

JUBIZOL (JUB)

 


 

Fasadni izolacijski sistem (sustav) je jedan od najvažnijih elemenata svake zgrade, jer je štiti od padalina, vjetra, mraza, vrućine i ostalih utjecaja iz okoliša, a osim toga objektu daje željeni estetski izgled. Gubici kroz fasadne površine prosječne obiteljske kuće iznose cca 30 % energije potrebne za grijanje, a kod višestambenih zgrada je taj udio i nešto veći. Rješenja koja s JUBIZOL toplinsko izolacijskim sustavom u različitim izvedenicama, na temelju vlastitih dugogodišnjih iskustava nudimo u JUB-u, potvrdila su se kao dobra u prosječnim srednjeuropskim klimatskim uvjetima, ali i u ektremnoj hladnoći ruskog dalekog istoka odnosno na vrućem grčkom i talijanskom jugu.

 

JUBIZOL fasadni sustav je univerzalan. Upotrebljiv je na individualnim i višestambenim objektima kao i na poslovnim i i ndustrijskim zgradama, primjeren je za novogradnje kao i za sanacijske zahvate na postojećim objektima. S JUBIZOL fasadnim toplinsko izolacijskim sustavom uspješno rješavate zahtjeve dostatne i učinkovite toplinske izolacije vanjskih zidova zgrade, te odgovarajuće zaštite fasadnih površina od utjecaja padalina i drugih atmosferilija, a zadovoljavate i želje za estetskim doživljajem objekta. JUB je među prvim europskim proizvođačima, te prvi u Sloveniji, još 2004. i 2005. dobio europska tehnička suglasja (ETA) za različite sisteme JUBIZOL. Za dobivanje tih suglasja su na temelju ETAG 004 izvedena mjerenja i testiranja različitih sistema na vodećim europskim institutima u Njemačkoj (IBMB MPA Braunschweig), Austriji (MA 39 Beč) i u Sloveniji (ZAG Ljubljana). JUB je 2008. dobio pet njemačkih tehničkih suglasja za ugradnju tih sustava na vrlo zahtjevnom njemačkom tržištu. Danas sve varijante JUBIZOL fasadnih toplinsko izolacijskih sustava imaju europska tehnička suglasja. Sve komponente sustava u skladu s propisanom zakonskom regulativom kontrolira neovisni ovlašteni institut ZAG Ljubljana.

 

Kad govorimo o JUBIZOL fasadnom toplinsko izolacijskom sustavu, moramo promatrati cjelovitost sustava. Sustav predstavljaju toplinski izolatori s točno propisanom kvalitetom izolacijskih ploča (EPS, XPS, mineralna vuna: ploča ili lamela), odgovarajuća armaturna mrežica, pričvrsni materijal, Jubova ljepila, temeljna žbuka i završne dekorativne žbuke. U JUBIZOL fasadnom toplinsko izolacijskom sustavu možemo koristiti one proizvode koji su navedeni u europskom tehničkom suglasju za određeni sustav.

 

Pravilna izvedba JUBIZOL fasadnog toplinsko izolacijskog sustava osigurava dugotrajnu zaštitu fasade. Na JUBIZOL sustav dajemo 10 godišnju garanciju, koja vrijedi samo za stručno izveden sustav. Pri tome prema zapadnom tehničkom načinu razmišljanja , treba uzeti u obzir da je približno svakih 10 – 15 godina potrebno osvježiti završnu dekorativnu žbuku s odgovarajućom fasadnom bojom tzv. revitalcolor).

 

RöFIX

 


 

Prostori u kojima se može živjeti izraz su živuće arhitekture. Osim uređenja, zidne površine odražavaju osobnost stanovnika u njima.

 

RÖFIX nudi mnoštvo strukturnih mogućnosti i raznolikost boja, kako bi se zidovi oblikovali prema ukusu pojedinaca, a time podupire znamenje obrađivača za oživljavanje građevine. Igrom svjetla i sjene mogu se postići dodatni efekti u obliku djelovanja visina i dubina. No, oblaganje unutrašnjih prostorija i fasada ne određuju samo vanjski karakter, nego i otpornost neke kuće. Dva bitna kriterija koji se brinu za kvalitetu stanovanja i postojanost vrijednosti. Boje sve više utječu na našu psihu i naše tijelo, oduševljavaju naše misli i osjećaje, bude snove i sjećanja. Prikladano bojenje ističe arhitektonsko oblikovanje neke zgrade, a kod čovjeka budi osjećaje lagodnosti.

 

SAMOBORKA

 


 

Energetska se učinkovitost nalazi u središtu rasprava o klimatskim promjenama, zaštiti prirodnih resursa i opskrbi toplinom i energijom koju si možemo priuštiti. Budućnost nas i naše djece uvelike ovisi o učinkovitom korištenju raspoloživih izvora energije. Toplinski sustavi danas nezaobilazan su element konstrukcije koji pored zaštite fasadnih površina od atmosferskih utjecaja ostvaruju i zahtjeve učinkovite toplinske izolacije.  Prednosti ugradnje toplinskih sustava:

– Ostvarenje do 40% uštede na troškovima grijanja i hlađenja u zgradama, doprinos udobnosti života učinkovitošću grijanja zimi i hlađenja ljeti

– Pridonosi borbi protiv efekta staklenika, globalnog zatopljenja i klimatskih promjena smanjenjem emisija ugljičnog dioksida (CO2), sumpornog dioksida (SO2) i drugih štetnih plinova u atmosferu, zahvaljujući maksimalnu korist upotrebe energije

– Doprinosi nacionalnoj ekonomiji, jer velik dio korištene energije je generiran iz fosilnih goriva, a fosilna goriva uvozimo

– Pruža udoban život sprečavajući nastajanje vlage i plijesni

– Sprječava koroziju (hrđanja) – toplinski dobro izolirane zgrade ne poznaju pojam vlage. Dakle, povećava se sigurnost konstrukcije kod potresa štiteći nosive elemente, što produžuje vijek trajanja građevine

– Raspodjela topline je homogena , što doprinosi udobnosti života i zdravlju stanara

– Doprinose boljoj zvučnoj izolaciji.

 

Samoborka toplinski sustavi – sustavi sa 10 godina garancije, proizvod oznake „Izvorno Hrvatsko“, nositelj priznanja BesBuyAward – najboljeg omjera cijene i kvalitete, nositelj priznanja “Qudal” za najkvalitetnije sustave na tržištu za 2014. godinu.

 

HELIOS

 


 

Korisnici najčešće kupuju akrilne fasadne boje (Spektra) koje su ekonomski povoljne i spadaju u kategoriju srednje paropropusnih i visoko vodoodbojnih boja. Pored toga što su prikladne za zaštitu fasadnih površina zbog njihove je vodene osnove rad ugodniji i za zdravlje znatno manje štetan od rada s bojama na osnovi otapala. Kod obnavljanja starih fasada, čija je čvrstina već jako siromašna, a površina ispucana u obliku fine paukove mreže, dobro je izabrati boju koja te pukotine neće samo prekriti nego će sprječiti i pucanje filma nove boje. Među takve premaze spada SPEKTRA akrilna fasadna boja s vlaknima. Što se tiče paropropusnosti i vodoodbojnosti premaz je sličan običnoj akrilnoj fasadnoj boji s tim što dodana vlakna i izbor punila film boje učvrste, a vodoodbojnost premaza povećaju.  Zbog sve veće ekološke osviještenosti proizvođača i korisnika jako se smanjuje upotreba fasadnih boja na osnovi otapala (Heliofas) koje su zdravlju doista manje ugodne ali se mogu nanositi i u uvjetima vrlo niskih temperatura (do –10 °C ako podloga nije zamrznuta) što boje na vodenoj osnovi ne dopuštaju (najniža temperatura okoline i obrađivane površine je +5 °C) pa se time sezona ličenja ograniči samo na toplije dijelove godine. Sve tri kategorije kvalitete fasadnih boja moguće je pomoću sistema miješanja pripraviti u više od deset tisuća nijansi boja.

 

Fasadne boje na osnovi silikonskih smola spadaju u novu generaciju premaza koji združuju maksimalnu paropropusnost i vodoodbojnost pa time fasadnoj površini daju najbolju moguću zaštitu. Upotrebom visokostabilnih UV i vremenski postojanih pigmenata zaštitna se funkcija dodatno povećava. S obzirom na to da kod tih premaza koristimo samo anorganske pigmente koji zadovoljavaju zahtjeve za alkalnom, UV i vremenskom postojanošću, što važi i za premaze na silikatnoj osnovi, izbor je nijansi boja manji. U usporedbi sa silikonskom fasadnom bojom ekonomski su povoljnije boje koje s nešto manjim udjelom silikonske smole i većim udjelom disperzijskog veziva još uvijek spadaju u kategoriju visoko paropropusnih i vodoodbojnih premaza. S obzirom na to da je zbog veće količine disperzijskog veziva moguće nijansiranje univerzalnim pastama za nijansiranje, sistemom miješanja HGMIX, izbor je nijansi isti kao kod akrilnih fasadnih boja.

 

SPEKTRA siloksanska fasadna boja tako združuje sve prednosti akrilnih i silikonskih fasadnih boja i jako je dobra za zaštitu fasadnih površina. Za osiguravanje dugoročne zaštitne uloge premaza nisu važni samo vrsta premaza i odabrana nijansa već i pravilna priprava podloge i to od čišćenja i popravljanja oštećenih dijelova fasade do uništavanja mikroorganizama. Greške u podlozi koje su posljedica vlage sam premaz ne može popraviti – može ih neko vrijeme, najčešće vrlo kratko, prekriti. Za kvalitetnu su zaštitu jako važni način aplikacije, odgovarajući vremenski i temperaturni uvjeti u vrijeme aplikacije i sušenja, pravilna zaštita fasadnih površina od vlage i pretjerane izloženosti sunčanoj svjetlosti tijekom bojenja i sl.

 

07.09.2014.

 

 

 

 

ARHIVA