Bolesti paprike

Na paprici u našim vrtovima, ali i većim nasadima pojavljuje se veliki broj različitih bolesti od kojih su najčešće pepelnica, verticilijsko venuće, gangrena vrata.

paprike

Pepelnicu paprike izaziva gljvica Leveillula taurica, a simptomi su bijele prevlake na naličju lista koji se s vremenom suši.

pepelnica paprike

Venuće paprike izazivaju opet gljivice i to jedna iz roda Verticilllium, dok je druga Fusarium oxysporum f.sp. (otud nazivi verticilijsko i fuzarijsko uvenuće). U oba slučaja simptomi su uvenuće cijele biljke. Kako se bolest širi najčlešće sjmeneom, treba obratiti pozornost na kvalitetu sjemena ili presadnica te se pridržavati pravila o plodoredu.

fusarium paprike

Gangrena korijenova vrata također je člesta bolest paprike koja izaziva velike štete u nasadima. Simptomi se javljaju na vratu korijena koji posmeđi nakon čega biljka jednostavno klone, ali se bolerst može pojaviti i na granama. Bolest se manifestira i na plodovima koji dobivaju vlažne vodenaste pjege nakon čega s eplodovi smežuraju i propadnu. Nema efikasne metode borbe s ovom bolesti osim pridržavanja prtavila koja smo naveli za venuće paprike.

gangrena paprike

U svakom slučaju, za naše vrtove ne preporučamo uporabu pesticida već nekog od biljnih ojačivača iz naše ponude koji pomažu u borbi s gljivičnim oboljenjima.

03.07.2016.

ARHIVA